Gacko.jpg

Opština Gacko uvela je čitav niz naredbi i preporuka kao preventivne mjere zbog novog virusa koron, a jedan dio njih se odnosi i za izjave saučešća, sahrane i opijela.

Uvode se preventivne mjere okupljanja na sahranama u gradskim i seoskim kapelama na području Gacka, uz konsultaciju sa predstavnicima Crkvene opštine.

Prilikom izjave saučešća ne treba cjelivati kovčeg ne treba se rukovati sa ožalošćenom rodbinom, a u slučaju fizičkog kontakta, kod kapele će biti obezbijeđeni uslovi za pranje ruku.

Nakon saučešća, ne treba svraćati u Parohijski dom na posluženje, te se što kraće zadržavati u krugu kapele, a na saučešće ne odlaziti porodično i masovno, već u najmanjoj mogućoj mjeri.

Opijela će se obavljati po ustaljenoj praksi, uz što manje prisustvo naroda.

Nakon sahrane neće se obavljati uobičajeni ručkovi, a isto važi i za parastose i za izlazak porodice na groblje dan poslije sahrane (samo vjerski dio obreda).

U izuzetnim slučajevima konsultovati se sa sveštenstvom.