Savjet ministara donio je danas odluku kojom se zabranjuje ulazak stranim državljanima u BiH sa područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa, posebno iz kineske provincije Vuhan, Južne Koreje, Japana, Italije, Irana, Francuske, Rumunije, Njemačke, Austrije, Španije, Švajcarske i Belgije.

Zupci.jpg

Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH donesena je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Odlukom se propisuju dodatni uslovi za ulazak stranaca u BiH, koji se odnose na zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa radi sprečavanja širenja i suzbijanja korona virusa, kao i posjedovanje određene vrste putne isprave.

"Stranac može ući u BiH isključivo sa važećim pasošem, a stranom državljaninu kojem se zabranjuje ulazak Granična policija BiH, na zahtjev stranca, izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara da o realizaciji ove Odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".