"Putevi Republike Srpske" u svojim javnim nabavkama za ovu godinu na području Hercegovine učestvovaće sa dva projekta izgradnje i rehabilitacije i to po jednog magistralnog i regionalnog puta čija je ukupna vrijednost oko 50.000.000 KM.

Put trebinje ljubinje1.jpg

U ovom preduzeću za 2020. godinu predvidjeli su 24.000.000 KM za modernizaciju regionalnog puta Nevesinje-Berkovići, dionica Zovi Do-Berkovići u dužini od 15,3 kilometra, dok je za stručno-tehnički nadzor nad ovim projektom planirano 430.000 KM.

Za rehabilitaciju postojećeg puta i izgradnju novog magistralnog puta Foča-Gacko, dionica Brod na Drini-Tjentište, "Putevi RS" planirali su sredstva u visini od 26.500.000 KM, dok je za izradu idejnog projekta za ovu dionicu planirano 40.000 KM, a za detaljna geološka istraživanja 123.000 KM.

Vlada Srbije ranije je sa 20.000.000 KM podržala izgradnju ovog puta, koji je žila kucavica cijele istočne Hercegovine.

"Putevi RS" su za 2020. predvidjeli i 175.000 KM za izradu glavnog projekta rehabilitacije puta Gacko-Nevesinje u dužini od 50 kilometara, što znači da ovaj putni pravac neće biti rehabilitovan u ovoj godini.

U planu javnih nabavki za ovu godinu ponovo nema rehabilitacije puteva Trebinje-Bileća i Trebinje-Nikšić", koji su u veoma lošem stanju i pitanje za struku je da utvrdi koliko je bezbjedno preko njih saobraćati i da li ispunjavaju sve zakonom propisane mjere za bezbjednu vožnju.

U ovoj godini nastaviće se rehabilitacija puta Trebinje-Ljubinje, u dužini od 59 kilometara, za šta je ovo preduzeće ranije predvidjelo oko 12.000.000 KM.

Iz Vlade Srpske i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije su najavili da će se "Putevi RS" u ovoj godini zadužiti za 200.000.000 KM za rehabilitaciju mreže magistralnih puteva širom Srpske.

Međutim, za sada je nepoznato koji će putni pravci biti obuhvaćeni i da li će Hercegovina napokon dobiti bar dio "normalnih" puteva, a vozači dočekati da "kozje staze" zamijene putevi kakve civilizovan svijet već decenijama unazad koristi.