komunalno novo vozilo.jpg

O B A V J E Š T E N J E

O lokacijama za odlaganje biootpada i kabastog otpada nastalog uslijed proljećnog čišćenja bašta i voćnjaka

Mole se građani da otpad, nastao uslijed proljetnih radova u baštama i voćnjacima, odlažu na lokacije gdje će se postaviti otvoreni kontejneri koje će radnici AD „Komunalnog“ Trebinje odvoziti.

Lokacije gdje će se postaviti kontejneri su:

MZ GORICA

- Ul. Milentija Perovića (kod Mejtefa)

- Ul. Serafima Perovića (kod prodavnice Mango)

- Ul. Jovana Deretića (kod prodavnice Rada komerc)

- Ul. Starine Novaka (kod starog trafa)

- Ul. Terzije

- Vilin Dolac

MZ HRUPJELA

- Ul.Vojvode Vlatka Vukovića

- Ul. Leotarska (kod rezervora)

MZ CENTAR

- Ul. Vojvođanska

MZ ZASAD

- Ul. Strma (kod Marketa)

- Ul. Smokvine

MZ POLICE

- Ul. Jovana Cvijića

- Ul. Mića Ljubibratića (Željeznički most)

MZ DONJE POLICE

- Ul. Vojvode Sinđelića (pored hotela Apis)

MZ PRIDVORCI

- Pridvorci bb (kod džamije)

- Ul. Žane Merkus (kog Ćatovića kraka)

Mole se građani da pomenuti otpad odlažu na date lokacije te tako pomognu akciju za ljepše i čistije Trebinje.