Osvježite i unaprijedite svoje znanje engleskog jezika, na najljepši način, kroz razgovor … na širok spektar tema koje se biraju u skladu sa željama i potrebama polaznika.

Engleski.jpg

–        na konverzacijsom kursu ćete zaista „progovoriti“ engleski jezik i vrijeme maksimalno iskoristiti za razvoj svojih govornih vještina.

–        časovi su osmišljeni tako da polaznike podstaknu da nađu način da se pravilno izraze, čak i ako njihov nivo engleskog jezika nije na zavidnoj visini, a da onima koji već nesmetano govore pomogne da u svoje izražavanje uvrste nove i naprednije riječi, izraze i rečeničke konstrukcije.

–        cilj konverzacijskog kursa je aktivirati prethodno stečeno znanje, diskusijom na temu koja je interesantna i korisna polaznicima, a profesor ima ulogu mentora koji im pomaže kad „zapnu“, nudeći im „bolju“ riječ ili strukturu.

–        ljudi uglavnom posjeduju pasivno znanje jezika, što znači da su sposobni da razumiju, ali imaju poteškoća da se izraze kada sami treba da govore. Dešava se i da osoba ima visok nivo znanja gramatike i vokabulara ali se teško izražava usmeno.

Konverzacijski kurs je namenjen onima koji:

-žele da se fokusiraju isključivo na koverzaciju

-žele da osvježe svoje znanje engleskog jezika koji su učili, ali su napravili veliku pauzu ili je trenutno prave, a ne žele da zapostave naučeno

-žele da vježbaju debatovanje, odn. izlaganje argumenata na zadatu temu

Opšte informacije:

-trajanje kursa: 3 mjeseca, 1 x sedmično

-trajanje časa: 90 min

– rad u malim grupama: 4-6 polaznika

– teme širokog spektra

– završni certifikat Obrazovnog centra Cerovac

-cijena: 150  KM (3 rate od 50km)

Prijave na telefon +387 59 223 502 i email: skola@cerovac.ba