Tokom čitave 2019. godine nastavljeni su intenzivni radovi na iskopu dovodnog tunela za buduću hidroelektranu Dabar u hidrotehničkom sistemu Gornji horizinti. Do sada je probijeno nešto preko osam kilometara od projektovanih 12.125 metara.

tunel fatnicko polje akumulacija bileca.jpg

Radovi su dobro napredovali, tako da je već sada izvjesno da bi probijanje od Zovog Dola do Vodostana moglo biti završeno u maju ove godine. Paralelno se radi i ulazna građevina kada to vremenski uslovi dozvoljavaju, s tim da će ostati zaštitni čep koji treba da spriječi prodor vode u tunel.

− Za pripremne radove, prisupne puteve, proces eksproprijacije i izgradnju tunela „Hidroelektrane na Trebišnjici“ su uložile preko 110 miliona maraka vlastitih sredstava − kaže izvršni direktor HET-a za proizvodnju i tehničke poslove Ilija Tamindžija.

Podsjeća da je u toku proces javne nabavke za finansiranje i izgradnju preostalih objekata HE „Dabar“ − brane „Pošćenje“ i akumulacije Nevesinje, vodostana i cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade i razvodnog postrojenja.

Firma koja bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača radiće na projektovanju, proizvodnji, isporuci, instalaciji, ispitivanju i puštanju u pogon kompletne opreme neophodne za pretvaranje raspoložive vode u električnu energiju.

Gradiće se i kanal kroz Dabarsko polje, kao i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje i dalekovod 220 kV.

Tamindžija očekuje da će već tokom januara biti završen proces ugovaranja za HE „Dabar“, a nakon toga biće raspisan i tender za izgradnju HE „Bileća“.

− Proces ugovaranja ostalih objekata trebalo je da bude završen u prvoj polovini 2019. godine, ali je zbog žalbe, a potom i tužbe jednog od ponuđača koji nije ispunjavao uslove izgubljeno osam mjeseci − kaže Tamindžija.

Prema njegovim riječima, puštanjem u rad ove dvije hidroelektrane bilans „HE na Trebišnjici“ povećaće se za 50 odsto, a za isti procenat opštine Bileća i Nevesinje i grad Trebinje mogu računati na povećanje naknade za potopljeno zemljište.

Elektroprivreda RS je obezbijedila finansijsku konstrukciju i za vjetropark Hrgud koji će biti instalisane snage 50 megavata. Slijedi procedura izbora izvođača radova i očekuje se da ovaj energetski objekat bude na mreži 2023. godine.

Tamindžija smatra da će na osnovu benefita iz ovih velikih projekta opštine Nevesinje i Berkovići iz kategorije nerazvijenih preći u razvijene lokalne zajednice Republike Srpske.

Tamindžija podsjeća da je HET u 2019. godini i van energetskog sektora pružao pomoć opštini Nevesinje.

– Pomagali smo uređenje putne infrastrukture, postavljanje rasvjete, uređenje gradskih ulica i podržavali kulturu, sport i humanitarne aktivnosti – kaže Tamindžija.