Direkcija za tržišno snabdijevanje "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ ostvarila je odlične rezultate u kratkom vremenu, a procenat naplate nakon prvog mjeseca snabdijevanja električnom energijom iznosi oko 95 odsto, saopšteno je iz ERS-a, koji kupcima nudi struju za cijenu oko 25 odsto nižu nego u FBiH i Srbiji.

elektroprivredars.jpg

"Za vrlo kratko vrijeme Direkcija je uspjela objediniti djelovanje iz dosadašnjih pet distributivnih preduzeća. Uspješno je sproveden sistem za biling, sa mogućnostima koje se mjere sa najvećim svjetskim standardima, a koji je omogućio generisanje ugovora i bez greške blagovremeno ispostavljanje računa", navedeno je u saopštenju.

Iz ERS-a ističu da je Direkcija za snabdijevanje nastavila redovno snabdijevanje potrošača električnom energijom iz svoje nadležnosti, dok su distributivna preduzeća dužna da tu energiju prenose putem svoje mreže i vrše očitanja potrošene električne energije.

ERS navodi da nastavlja aktivnosti u vezi sa otvaranjem tržišta električnom energijom i ispunjavanjem obaveza Trećeg energetskog paketa, pa će, u skladu s tim, u okviru tržišnog snabdijevanja od 1. januara preuzeti potrošače na 0,4 kilovolta sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kilovatčasova, ukoliko budu izabrali ERS kao snabdjevača.

Riječ je o oko 4.000 kupaca koji su sada kategorisani kupci na 0,4 kilovolta ostala potrošnja /tarifne grupe jedan, dva, tri, šest i sedam/ i 0,4 kilovolta javna rasvjeta.

Do sada su ugovorima o potpunom snabdijevanju ponuđeni potrošači električne energije na visokom i srednjem naponu /110, 35 i 10 kilovolti/, njih oko 1.200.

Najveći broj tih potrošača zaključio je ugovore sa ERS-om jer je riječ o ubjedljivo najjeftinijem ponuđaču na tržištu, ali isto tako koji nudi najpouzdanije snabdijevanje električnom energijom, istaknuto je u saopštenju.

"Tržište je otvoreno, tako da i ostali kupci mogu biti klijenti tržišnog snabdijevanja koje je u domenu Direkcije za snabdijevanje Matičnog preduzeća ERS-a", istaknuto je u saopštenju.

Otvaranjem tržišta kupci električne energije u Republici Srpskoj stekli su pravo slobodnog izbora snabdjevača po cijenama utvrđenim na tržišnim principima.

Razdvajanjem djelatnosti distribucije i snabdijevanja osigurava se jednostavniji ulazak na tržište i ravnopravnost učešća svih korisnika dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom.

Domaćinstva i "mali kupci" pripadaju kategorijama javne potrošnje. Te kupce električnom energijom snabdijevaju po regulisanim cijenama nosioci licence za javno snabdijevanje.