Gotovo svi projekti planirani za 2019. godinu na području Grada Trebinja, u proteklih 12 mjeseci su ostvareni ili je počela njihova realizacija, smatra gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Osim kreditnih sredstava, u narednoj godini jedna četvrtina budžeta trebalo bi da bude usmjerena u kapitalne investicije.

mirko curic trebinje.jpg

Pored izvjesnih teškoća u vezi sa ostvarenjem planiranog budžeta, ne možemo da budemo nezadovoljni onim što je u 2019. godini realizovano na području Grada, smatra gradonačelnik Mirko Ćurić.

Važno je da se ostvaruje srednjoročni plan kapitalnih investicija, i da se nije odustalo ni od jednog planiranog projekta - ocijenio je Ćurić, koji izdvaja nekoliko ključnih investicija.

- Početak gradnje duhovnog centra u Mrkonjićima je svakako najznačajniji projekat koji smo započeli, a zatim i uređenje tržnice - naglasio je Ćurić.

Nastavljeni su programi usmjereni ka podršci mladima; redovno se stipendiraju studenti, posebno oni koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja. Najbolji među njima nagrađeni su ekskurzijom, a novčane naknade dobijaju i đaci sa seoskog područja.

Grad Trebinje prvi je počeo i gradnju zgrade u kojoj će mladi bračni parovi moći da kupe stan po povoljnim uslovima.

- Ekonomska cijena je 1.800 maraka, a mi smo to sveli na 1.200 maraka - rekao je Ćurić.

Kada je riječ o planovima za narednu godinu, posebno je značajna izrada strategija razvoja turizma do 2030. godine, za šta je planirano oko 90.000 maraka. Time će se dodatno definisati i utvrditi smjernice razvoja turizma, kao jednog od temelja privrede grada Trebinja i okoline.