U trebinjskom Kulturnom centru održano je književno veče posvećeno literarnom opusu Branimira Bata Radovića.

Bobo radovic2.jpg

Radović je počeo da objavljuje svoja djela 2016. godine, a prvo je napisao poemu "Zoran", zatim je izdao zbirku pjesama "Igle", roman "Trag" koji je pisao tri godine.

Tražeći nove pjesničke izraze okušao se i u sonetima tako da je izašla i zbirka soneta "Ona".

Poema "Zoran" je nastala sasvim slučajno jer je želio da napiše samo jednu pjesmu posvećenu njegovoj ujni čiji je sin poginuo u Vukovaru.

Poema je prilično složena, a ima 130 strofa u 14 pjevanja. Govori o roditelju (roditeljima) koji je izgubio svoje dijete, uz prikaz kako se autor divi njima i njihovom načinu kako se bore kroz život noseći u sebi bol i tragediju.

"To je majčinski odnos prema sinu i moj i ujnin o zajedničkim stvarima koji su nas povezivali prema sinu i rođaku Zoranu", kaže Radović.

Zbirka pjesam "Igle" sadrži 30 pjesama u četiri ciklusa "Ljubav na pijesku", "Nemir", "Milost" i "Igle". U prvom ciklusu prevladavaju ljubavne tematike, u drugom je nemir autorove duše (pisane u ličnom imenu), u ciklusu "Milost" su pjesme koje govore o milosti, iskušenjima, a posljednji ciklus su motivi iz rata.

"Čovjek treba da bude jak, sam da preskoči da pobijedi i on drži sve u svojim rukama", rekao je Radović.

On za sebe kaže da je pisac i da nikada nije pomislio da će biti pjesnik, a u knjizi "Trag" probao je sebe da stavi u razne pozicije pa je bio i vjernik, nevjernik, razvratnik.

Bobo radovic1.jpg

Knjiga govori o velikim i malim ljudima iz autorovog ugla, sudaru autoriteta.

"Knjiga je lako dobila naslov jer sve što radimo ostavlja trag za nama i prepoznajemo se po nečemu. Bilo bi dobro da taj trag bude dobar, jak i upečatljiv, da se po njemu poznajemo, a sopstvenu dušu svim silama branitmo da je neki grom, oluja ili neočekivani udar ne razruši”, ističe Radović.

Zbirka soneta "Ona" može se predstaviti u dvije riječi ljubav i čežnja, a sadrži 72 soneta.

Radović ovu formu smatra krunom poezije i književnog stvaralaštva.

Na promociji su učestvovali i Ratomir Mijanović i Novica Telebak.