Magistar likovnih umjetnostislikar i grafičar iz Trebinja Vera Kekić predstavila se sa tri slike na 26. Evropskom umjetničkom simpozijumu savremene umjetnosti, koji je održan na Tenerifima.

vera kekic.jpg

Tema ovogodišnjeg umjetničkog skupa i umjetničkog istraživanja je „111 Elysian Fields“.  Elizejska polja (starogrčki Ἠλύσιον πεδίον - Ēlýsion pedíon) je varijanta raja iz grčke mitologije. Elizejska polja su zemlja savršene sreće na obalama okeana, ostrva blaženstva. U djelima starijiih autora, samo oni koje su bogovi naročito voljeli, mogli su dospjeti do Elizijuma i postati besmrtni.

Danas se smatra da ovim rajskim opisima pripadaju upravo Kanarska ostrva / Tenerifi.

Osim prezentacija umjetnikanjihovog ličnog umjetničkog i vizuelnog izraza iz oblasti slikarstvakao i predstavljanja kultura zemalja iz kojih su došli, Kekićeva se predstavila sa tri slike „Love Way“ 1,2,3, rađene kombinovanom tehnikom na platnu, dimenzija 60x60 centimetara, koje su nastale na ovom veoma zanimljivom međunarodnom simpozijumu savremene umjetnosti.

slike vera kekic.jpg

U okviru simpozijuma, na kome su učestvovali eminentni njemački i austrijski umjetnici, kao i umjetnici iz Italije, Slovačke i Egipta, organizovane su istraživačke ekskurzije koje su umjetnicima poslužile kao inspiracija za stvaranje novih umjetničkih djela.

Simpozijum su organizovali European Artists Association / EAA, Udruženje Evropskih Umjetnika/, čije je sjedište u Njemačkoj, u saradnji sa 111 - Gröbl Group iz Austrije, čiji je Kekićeva član.

Teneriffa 111.jpg