Investiciono-razvojna banka RS (IRB RS) uvela je novu kreditnu liniju za bračne parove mlađe od 30 godina (oboje) gdje će kamatna stopa biti fiksna i to u iznosu do tri odsto, saopšteno je nakon današnje sjednice Vlade RS.

Mladi.jpg

"Po novoj kreditnoj liniji fiksna kamatna stopa je do tri odsto, uz ograničenje marže finansijskog posrednika", saopštili su u Vladi te dodali da je ovo urađeno s ciljem unapređenja pronatalitetne politike i pomoći mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja

Kako je navedeno, IRB RS izmjenama po kreditnim linijama predvidjela je mogućnost fiksne kamatne stope za plasman kredita krajnjim korisnicima čija je namjena uvođenje novih tehnologija.

"IRB RS  Banjaluka planira da u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje RS Banjaluka i Fondom za razvoj istočnog dijela Republike Srpske Istočno Novo Sarajevo za predmetne plasmane uvede fiksnu izlaznu kamatnu stopu IRB RS,  koja uz ograničenje marže komercijalnih banaka za krajnjeg korisnika predstavlja fiksnu kamatnu stopu do tri odsto", kazali su u Vladi RS.

Pored toga, s ciljem pomoći socijalno ugroženim licima i porodicama koje se brinu o licima sa smetnjama u razvoju, proširena je i beneficirana grupa korisnika stambenih kredita za roditelje ili staratelje djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju, koji na ovaj način dobijaju fiksnu kamatnu stopu do 3,6 odsto.