Tvrđava "Golo brdo" pored istoimenog brda iznad Trebinja, jedna je od utvrđenja koje je izgradila Austrougarska monarhija u drugoj polovini prve decenije 20. vijeka, tokom Aneksione krize.

utvrdjenje golo brdo trebinje (4).jpg

Ovo vojno utvrđenje nekadašnje carevine izgrađeno je 1909. godine, a njen naziv bio je VIIa i predstavlja primjer posve drugačijeg i modernijeg arhitektonskog rješenja od kula koje su do tada izgrađene, i pretača je savremenog sistema gradnje koji će se naknadno primijeniti na izgradnji Strača.

Tvrđava je imala objekte za smještaj posade, od njih odvojeni artiljerijski dio - sa dvije haubice M99 kalibra 150mm i skloništem za municiju, te pozicije za pješadijsku blisku odbranu, koje su već tada bile opremljene sa dva mitraljeza M1907 kalibra 8mm.

Kod ove tvrđave, za to vrijeme, neobičan je bio krov. Riječ je ravnom betonskom krovu sa čeličnom armaturom, koji je posadu štitio od granatiranja.

utvrdjenje golo brdo trebinje (3).jpg

I sada je vidljiv zanimljiv sistem gradnje sa takozvanim duplim zidovima od kojih je unutrašnji građen na principu slagananog kamena, dok je kod spoljnog zida riječ o visokokvalitetnom obrađenom kamenu.

Trenutno stanje same tvrđave je poprilično loše, kamenje se obrušava sa svih zidova, pa se prilikom njenog obilska savjetuje dodatni oprez.

Ono što je zanimljivo jeste pogled koji se pruža sa samog utvrđenja, koji obuhvata cijelo urbano područje Trebinja, Goričko jezero, zubački plato, Popovo polje, Trebinjsku šumu.

Na Golom brdu danas smo zatekli i nekoliko turista iz Crne Gore, koji su oduševljeni ovim lokalitetom.

utvrdjenje golo brdo trebinje (5).jpg

"Ovdje je prelijepo. Po prvi put sam na Golom brdu, iako u Trebinje dolazim veoma često. Priroda je veoma lijepa, a stil gradnje utvrđenja me je očarao", rekla je Podgoričanka Svetlana Vujičić.

I naš sugrađanin Miro Ilić često obilazi utvrđenja oko Trebinja. Za Golo brdo kaže da ga podjeća na evropske dvorce.

"Jedna od naljepših utvrđenja oko Trebinja, zanimljivog arhitektonskog rješenja. Žalosno je što smo ovo sve zapustili, a turisti ne da se 'pale' na ovo, nego jedva čekaju da im ponudite da obiđu kule", kaže Ilić.

Do Golog brda u potpunosti je izgrađen makadamski put, širine na pojedinim mjestima i do tri i po metra, a ispod tvrđave nalazi se sistem od devet čatrnja i nekadašnje konjušnice.

Svakako preporučujemo da jedan dan izdvojite za obilazak Golog brda, Petrine, Strača...