Pedsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija od juče obavlja konsultacije sa liderima staranaka koje čine većinu na državnom nivou o budućem sazivu Savjeta ministara.

Prodanovic vulic.jpg

Član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik već je otkrio da će dva aktuelna poslanika iz SNSD-a u PD PBiH i to Staša Košarac i Vojin Mitrović biti kandidati za ministre u novom sazivu Savjeta ministara BiH.

Ukoliko njihov izbor bude potvrđen u Predstavničkom domu, u tom slučaju bi moglo doći do promjene sastava.

U ovom slučaju, prema članovima Izbornog zakona, umjesto Staše Košarca dolazi Lazar Prodanović, a umjesto Vojina Mitrovića Sanja Vulić.

U slučaju da preuzme mandat u Predstavničkom domu, onda se mijenja i sastav Doma naroda.

Ukoliko Prodanović odluči da ostane u Domu naroda u Predstavnički dom ulazi Ljubica Miljanović.

Pa tako nije isključeno da bi se u Predstavničkom domu mogle naći dvije žene iz SNSD-a, Sanja Vulić i Ljubica Miljanović iz Trebinja ukoliko Prodanović odbije mandat.