Na sjednici Koordinacionog odbora Turističke organizacije Srpske direktor trebinjske Turističke organizacije Marko Radić izabran je za novog predsjednika ovog tijela.

Marko radic.jpg

Imenovanje je uslijedilo nakon što što se dosadašnji predsjednik, dugogodišnji turistički radnik i bivši direktor Turističke organizacije Banjaluka Ostoja Barašin iz ličnih razloga povukao sa funkcije.

Sjednica je bila prilika da turistički radnici naprave osvrt na aktuelnu turističku godinu, te da se analizaira sveukupno stanje u kojem se nalazi ova privredna grana u Republici Srpskoj.

Teme sjednice su,  između ostalog, bile i problematika u radu sa kojom se susreću lokalne turističke organizacije u RS, Program rada TORS-a za 2020. godinu, te smjernice i planovi za razvoj i unapređenje turizma RS, ali i mnoge druge aktuelne turističke teme.

Inače, Koordinacioni odbor je tijelo koje je formirano na bazi osnivačkih i planskih akata TORS-a, a čine ga direktori ili ovlašteni predstavnici lokalnih turističkih organizacija iz RS i predstavnik Ministarstva trgovine i turizma RS.

Broj i sastav članova određuje se odlukom Upravnog odbora TORS-a i to u zavisnosti od broja postojećih organizacija, a sve srazmjerno njihovom turističkom značaju i učešću u ukupnom obimu turističkog prometa u RS i prihodu TORS-a.