U Muzeju Hercegovine otvorena je izložba "Jedna slika tamne strane rimske istorije, Skupi-grobnica sa masovnim sahranjivanjem/arheo-antropološka i forenzičko-antropološka prezentacija".

izlozba rim (2).JPG

Na izložbi su prikazani rezultati istraživanja sa jugoistočne nekropole rimske kolonije Skupi (Colonia Flavia Scupinorum), najvećeg rimskog grada na tlu savremene Makedonije.

Riječ je o masovnoj grobnici u kojoj je sahranjeno oko 200 pokojnika. Analiza okolnog zemljišta i same nekropole govori da je to vrijeme vojničkih careva u Rimskoj imperiji kada je često dolazilo do prevrata (krajem trećeg i početkom četvrtog vijeka).

Fizički antropolog zaposlen u Arheološkom muzeju Sjeverne Makedonije Fanica Veljanovska rekla je da je antropologija treba da odgovori o broju sahranjenih individua, polu, uzrastu, te da li je to bilo domaće stanovništvo ili stranci.

"Radi se o 200 vojnika koji su sahranjeni u grobu i svi su muškog pola uzrasta od 20 do 40 godina. To je upravo raspon vojnog roka u rimskom vremenu. O njihovoj profesiji podaci su dobijeni od tragova na skeletu. Na mnogim kostima su otkriveni tragovi da su oni bili izloženi dugom marširanju, nošenju teškog tereta (vojna oprema)", rekla je Veljanovska.

On je istakla da je utvrđeno da je riječ o domaćem stanovništvu, a ne o strancima koji su opsjedali grad. Na kostima su otkrivene mnogobrojne postmortalne povrede ili povrede u toku smrti.

"Najčešće im je odrubljivana glava i naši vojnici su sigurno izabrali pogrešnu stranu. Bili su zarobljeni i kod većine su bile vezane ruke i noge i na kraju odrubljivana glava", istakla je Veljanovska.

Ovaj lokalitet je pronađen je 2012. godine, a izložba u Skoplju je otvorena 2017. godine. Sama izložba ima multidisciplinarni pristup sa paralelnom primjenom arheologije, fizičke i forenzičke antropologije,uz primjenue klasičnih i savremenih umjetničkih disciplina kao što su fotografija, video, skulptura, video, crtež.

Izložba i katalog su realizovani uz finansijsku podršku Grada Skoplja, a u saradnji sa Arheološkim muzejom Sjeverne Makedonije, Institutom za sudsku medicinu, kriminalistiku i medicinsku deontologiju-Skoplje i Muzejom Hercegovine.

Ovom izložbom ostvarena je i saradnja Muzeja Hercegovine sa Sjevernom Makedonijom i prvo predstavljanje jednog muzeja iz ove države u Republici Srpskoj.

Izložba će biti otvorena do 15. decembra.