Zaštita interesa manjinskih akcionara cilj je Udruženja manjinskih akcionara energetskog sektora koje je nedavno osnovano.

elektroprivredars.jpg

Kao što je najavljeno na Velikoj regionalnoj konferenciji malih akcionara, održanoj u julu ove godine u Podgorici, nedavno je i formalno registrovano Udruženje manjinskih akcionara energetskog sektora sa teritorije Republike Srpske.

„Udruženje će svojim aktivnostima pokušati da na najbolji način zaštiti interese manjinskih akcionara emitenata iz energetskog sektora, koje u najvećem broju čine građani Republike Srpske, što direktno, a što kroz udjele u investicionim fondovima. Već na samom startu, Udruženje ima značajnu podršku akcionara u svim emitentima koji čine energetski sektor, pogotovo kod hidroelektrana na Drini, Trebišnjici i Vrbasu, gdje već okupljamo oko 10 odsto ukupnih akcionara“, navedeno je u saopštenju Udruženja.

Dodaju da će davati aktivan doprinos razvoju i unaprijeđenju ambijenta na tržištu kapitala, kao i razvoju korporativnog upravljanja pojedinačno u emitentima i u finalu ekonomskog razvoja RS.

„Cilj je i da se promijeni negativna percepcija manjinskih akcionara, koji se u Republici Srpskoj mahom doživljavaju kao destruktivan faktor. Udruženje će biti usmjereno na kreiranje vrijednosti za sve akcionare, izgradnju partnerskih odnosa sa većinskim vlasnikom, odsnosno državom“, istaknuto je u saopštenju.

Izvršni direktor Udruženja je Bojan Blagojević, ekonomista iz Banjaluke koji ima dugogodišnje iskustvo na domaćem tržištu kapitala.

Podršku osnivanju Udruženja, pored domaćih aktera, pružili su i akcionari iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, ali i iz zapadne Evrope.

Kolegij direktora Mješovitog holdinga ERS početkom godine je donio niz zaključaka o budućim zadacima rada ERS. Jedan od zaključaka tiče se kupovine akcija od malih akcionara.

„Izvršiti konkretna zaduženja nadležnih službi, po pitanju stvaranja uslova za otkup dionica malih akcionara (posebno nesaglasnih), kako bi se otkupilo do 10 odsto dionica, zarad povećanja kapitala i lakšeg vršenja reorganizacije“, glasi jedan od zaključaka koji su u posjedu CAPITAL-a.

Matično preduzeće ERS ima po 65 odsto akcija u svim zavisnim preduzećima, dok PREF ima oko 10 odsto, a Fond za restituciju oko pet odsto, što čini oko 80 odsto državnog kapitala. Ostatak posjeduju drugi akcionari.

Narodna skupština Republike Srpske promijenila je nedavno Zakon o privrednim društvima kako bi “Elektroprivredi RS” uštedila stotine miliona KM, a na štetu svih malih akcionara koji nisu saglasni sa odlukom većinskog vlasnika