U Muzeju Hercegovine održana je promocija knjiga "Srpsko blago u Beču i Vukova prodaja srpskih relikvija" autora Petra Milatovića Ostroškog i drugo fototipsko izdanje najljepše čirilićne knjige "Miroslavljevo jevanđelje" o kojoj je govorio priređivač Veljko Topalović.

Promocija knjiga2.jpg

Milatović je poslije napornog istraživačkog rada u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci, Univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci kongregacije mahitarista u Beču hronološki opisao i sistematizovao 159 srpskih srednjovijekovnih rukopisa počev od 10. vijeka.

Većinu tih rukopisa nemaju ni Srbija, Crna Gora i Republika Srpska, a oni su opljačkani tokom Austrougarsko-turskih ratova, tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i prodajom pojedinih rukopisa od strane Vuka Karadžića Bartolomeju Jerneju Kopitaru.

U prvom dijelu Milatović obrađuje bečku kupoprodaju srednjovjekovnih srpskih rukopisa, a u drugom 159 rukopisa sa ilustracijama u boji.

Svaki rukopis je prezentovan sa po dvije fotografije u boji.

Treći dio govori o štampanju srpskih knjiga u Beču jer je u posljednjih 300 godina štampano 350 knjiga bez kojih se ne može zamisliti istorija srpske književnosti.

Četvrti dio govori o četiri štamparije koje su štampale u Beču ćirilićne knjige i to Kurcebokovu, Stefana Novakovića, Mehitarista i Glasa Srba, sa preciznim spiskom 350 objavljenih knjiga.

"U ovoj knjizi zaokružio sam sve ono što se vrijedno srpsko moglo naći u Beču. Od 1945. godine Federativna Narodna Republika Jugoslavija, a kasnije SFRJ i SRJ tražili su odobrenje od biblioteke da im se pristupi originalima. Samo su odobravani pristupi mikrofilmovima u crno-bijeloj tehnici. Natjerao sam austrijsku vlast da dođem do originala, a to je posebna priča i o tome ću napisati roman koji će biti triler. Nije bilo teško, jer se držim svog načela - smjeti, hjeti i umjeti", kategoričan je Milatović.

Milatović je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Crne Gore, redovan član Matice srpske, austrijskog udruženja pisaca i autor je preko 40 knjiga na srpskom i njemačkom jeziku.

Promocija knjiga1.jpg

Druga knjiga koja je predstavljena je je fototipsko izdanje "Miroslavljevog jevanđelja" o kojoj je govorio Veljko Topalović.

Topalović je naglasio značaj, vrijednost i istorijat Miroslavljevog jevanđelja koji je najstariji sačuvani srpski ćirilićni rukopis i od nastanka je imao status srpske relikvije.

Pisan je u posljednjoj četvrtini XII vijeka za vrijeme humskog kneza Miroslava, koji je bio stariji brat Simeona Nemanjića.

Topalović je istakao da po raznovrsnosti i ljepoti,  kao i veličini likovnih ukrasa, organizaciji teksta, raskošnoj pozlati, formatu, ovo jevanđelje je jedinstveno.

"Ono je 2005. godine stavljeno u Uneskov registar svjetske dokumentarne baštine među 120 najvrijednijih sačuvanih pokretnih dobara u istoriji pod nazivom 'Pamćenje sveta'. Mnogi likovni ukrasi Miroslavljevog jevanđelja su u direktnoj vezi s tekstom što mu još više daje na značaju u evropskoj rukopisnoj tradiciji tog vremena", kazao je Topalović.

Predstavljanje knjiga organizovalo je trebinjsko Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini.