Broj novoizgrađenih stanova u Trebinju raste iz godine u godinu, a sve veći broj kupaca želi da kupi stan upravo u našem gradu.

Iako je trenutno aktivno više gradilišta, ono što kupci žele jeste da njihov novi stan bude u užem centru grada.

Ove tri lokacije su idealne za buduću stambenu izgradnju.

1. STARI NOVOTEKS

stari novoteks (3).jpg

Prostor starog Novoteksa, koji je uništen tokom posljednjeg rata, zasigurno je najbolja lokacija u užem centru grada na kojoj bi bilo najidealnije da počne stambena izgradnja.

Ova lokaciju, koja i poslije više od 25 godina predstavlja urušeni objekat, bila bi idealna za buduću stambenu izgradnju iz više razloga.

stari novoteks (4).jpg

Jedan od najvažnijih je da se nalazi u užem centru grada, da je ovaj dio grada veoma miran, da je zgrada zaklonjena od svakodnevnih pogleda i gustine saobraćaja, da ima idealne uslove za više lamela i siguran parking.

U njenoj neposrednoj blizini su gradski stadion, Bolnica, Dom zdravlja, škola, vrtić, rijeka.

2. TRAVUNIJA

stari novoteks (2).jpg

Izgradnja zgrada u Travuniji teče planiranom dinamikom. Ova lokacija u strogom centru grada jedna je od posljednjih slobodnih lokacija na Glavnoj ulici.

Stari, ruinirani objekti u skorijem periodu zamijeniće novi, moderni stambeno-poslovni objekti.

3. KASARNA

stari novoteks (5).jpg

Iako na prvi pogled izgleda da nije u centru Trebinja, ovaj lokalitet, zapravo je mjesto budućeg širenja grada.

U ovom dijelu se već gradi nekoliko zgrada, a ekspanzija budućih objekata tek može da se očekuje.

Ipak, ovaj lokalitet ima brojne mane, koje će se morati sistemski riješiti - a najobimniji su uređivanje cijelog područja, izgradnja novih ulica, kanalizacione mreže, igrališta.