Ukoliko ste nezaposleni, imate ideju za biznis, ali nemate dovoljno finansijskih sredstva za pokretanje posla - grad Trebinje je raspisao javni poziv za podršku samozapošljavanju, što je odlična prilika da, u zavisnosti od djelatnosti koju planirate, dobijete bespovratnu subvenciju u iznosu i do 15.000 KM.

posao prilika.jpg

Subvencije se dodjeljuju za započinjanje sopstvenog biznisa u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) uz uslov da djelatnost nastavite da obavljate najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o subvenciji.

Ukoliko je riječ o proizvodnoj djelatnosti  (izuzev korisnika koji se registruju kao komercijalna poljoprivredna gazdinstva) subvencija iznosi od 6.000 do 15.000 KM, a, ako ste se, ipak, odlučili za zanatsku ili uslužnu djelatnost subvencija se kreće od 5.000 do 10.000 KM.

Za osnivanje komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva podrška grada je od 3.000 do 8.000 KM.

Sredstva se koriste u skladu sa dostavljenim poslovnim planom, s tim da se najmanje 50 odsto sredstava za prvu godinu, može koristiti za nabavku opreme, nove ili polovne kao i za nabavku sirovina i repromaterijala.

Sredstva od subvencije po ovom programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene prije potpisivanja ugovora o dodjeli subvencije u skladu sa ovim pozivom.

Pravo na podnošenje zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje imaju nezaposlena lica koja se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje, kao aktivni tražioci posla, prije objavljivanja javnog poziva, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u toku javnog poziva ili su pokrenuli postupak registracije kod nadležnog organa ili su se izjavom obavezali da će registraciju izvršiti prije potpisivanja ugovora po ovom pozivu, koji u momentu podnošenja zahtjeva imaju manje od 60 godina starosti.

Subvenciju mogu ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Pravo na subvencije mogu da ostvare subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu samozapošljavanja, ako su realizovali sve ugovorne obaveze po prethodno korišćenom programu, da je od završetka realizacije prethodnog programa prošlo najmanje tri godine.

Pravo na subvenciju se ne može ostvariti ako je podnosilac zahtjeva ili sa njim povezana lica u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljao istu ili sličnu djelatnost i istu odjavio, ako je podnosilac zahtjeva za isti poslovni poduhvat već ostvario pravo na podsticaj iz drugih izvora na republičkom ili lokalnom nivou ili ga ostvari u toku javnog poziva.

Korisnik subvencije dužan je da redovno uplaćuje porez i doprinose na lična primanja i to najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, te da kvartalno dostavlja dokaz o uplati istih.

Ako korisnik subvencije prestane sa obavljanjem djelatnosti prije isteka roka utvrđenog ugovorom ili se utvrdi da je nenamjenski koristio sredstva iz ovog poziva, ili ne izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske duže od tri mjeseca, dužan je da vrati cjelokupan iznos primljene subvencije uz propisanu zakonsku kamatu.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najdalje do 31.12.2019. godine.