Trebinjska Policijska uprava uspješno je riješila paljevinu vozila iz protekle godine i formirala je odjeljenje policijske stanice u Gorici, što je značajno doprinijelo poboljšanju bezbjednosti na području našeg grada u toku 2019 – zaključak je koji je donesen na redovnoj sjednici Foruma za bezbjednost.

trebinje.jpg

Na sjednici je istaknuto da će u narednom periodu, u svrhu veće bezbjednosti u saobraćaju, na području Trebinja biti postavljena stacionarna kamera za mjerenje brzine kretanja vozila, čiji je postupak nabavke u toku.

„Za sada su djelimično ostali nerealizovani raniji zaključci Foruma koji se tiču edukativnih i praktičnih radionica za mlade iz oblasti prevencije i borbe protiv narkomanije, vršnjačkog nasilja i djelovanja navijačkih grupa“, jedan je od zaključaka članova Foruma.

Razmatrana su i pitanja o regulisanju saobraća kod osnovnih škola „Vuk Karadžić“ u Policama i „Jovan Jovanović Zmaj“ u Bregovima, kao i kod trebinjske Bolnice i Doma zdravlja.

Poseban problem, istaknuto je na sjednici, predstavlja pristup vozila hitne pomoći njihovim prostorijama tokom ljetne sezone, kada je u ulicama oko ovih zdravstvenih ustanova izraženo saobraćanje autobusa ka Hercegovačkoj Gračanici.

„Da bi se riješili ovi problemi neophodno je uključiti stručna lica koja će ponuditi adekvatna rješenja, jer samo angažovanje policije ne može da da željeni rezultat“, istaknuto je među zaključcima Foruma.