U trebinjskoj Narodnoj biblioteci održana je Škola paleografije na kojoj su priređena predavanja mr Vere Ćolaković, Dejana Došlića i Gorana Komara.

Skola paleografije trebinje3.jpg

Ovo je već treći put da se ova škola održava u našem gradu.

Vera Čolaković je u svom izlaganju prikazala razvojni put srpske ćirilice i osvrnula se na neke ključne momente koji su uslovili promjene, u samom izgledu slova, inventaru i kakvo je stanje danas.

"Jezik i pismo su usko vezani. Mi znamo da smo u bliskoj prošlosti imali više književno jezičkih izraza i sa njihovim smjenama dolazilo je do promjene u inventaru pisma. Svaki od tih jezičkih perioda srpskoslovenski, ruskoslovenski i slavenosrpski uslovili su promjene. Najznačajnije promjene desile su se u ruskoslovenskom periodu i polovinom 19. vijeka Vukovim radom, kada je njegova reforma ćirilica je dobila današnji izgled", istakla je Čolakovićeva.

Dejan Došlić je imao temu "Ideologija Kotromanića, koncepcija vlasti, vladarsko ime i funkcija", gdje je kroz razne primjer prikazao kakva je bila ideologija Kotromanića, da li su je imali, na šta su se oslanjali...

Skola paleografije trebinje1.jpg

"Kada se kaže Kotromanići onda je danas asocijacija na konstruisanje novih nacija i preuzimanja dijela koji je dio srpske prošlosti. Kroz paralelu sa još nekoliko srpskih i evropskih dinastija dao sam pregled kakav je bio koncept vlasti Kotromanića. Oni su se prije svega pozivali na hrišćanske formule kao i ostali srednjovjekovni vladari. Zbog toga možemo reći da je to bila jedna hrišćanska ideologija i hrišćanska dinastija",  rekao je Došlić.

Goran Komar je bio na terenu i sa studentima je raščitavao spomenike. Pokazivao im je razne natpise i studenti su mogli da vide specifični izgled ćirilićnih slova iz 14. vijeka tako da im je to bila jedinstvena prilika da spoje teoretska znanja sa praksom.

Na predavanju su bili studenti sa nacionalnih katedri istorije i srbistike iz Banja Luke, Pala i Nikšića.

Organizator je udruženje "Ćirilica" iz Trebinja i Narodna biblioteka Trebinje.