U prijedlogu dnevnog reda sjednice Narodne skupštine, zakazane za 17. septembar, nalazi se i Nacrt zakona o zabrani prodaje državnog kapitala u Republici Srpskoj ofšor kompanijama.

Nebojsa vukanovic.jpg

Taj zakon je predložio narodni poslanik u Klubu SDS Nebojša Vukanović. Kako se navodi, državni kapital, između ostalog, obuhvata, nepokretnosti i pokretne stvari, akcije, hartije od vrijednosti, potraživanja i sva druga prava u zemlji i inostranstvu kojima Republika Srpske direktno ili preko zavisnih institucija ili pravnih lica može da raspolaže.

– Zabranjuje se prodaja ili svaki vid otuđenja državnog kapitala pravnim licima sa sjedištem u ofšor zonama. Zabrana iz stava 1. ovog člana se odnosi i na pravna lica sa sjedištem u zemljama koje nisu u ofšor zonama, a koja su u većinskom vlasništvu kompanija registrovanih u ofšor zonama, osim ukoliko nije utvrđen krajnji vlasnik kapitala. Pod ofšor zonama smatraju se zemlje tzv. poreski rajevi gdje se pravna lica registruju pod posebnim uslovima, ne plaćaju poreze na dobit izvan matične države, a vlasnicima se nudi maksimalna privatnost u pogledu nepostojanja javne evidencije stvarnih vlasnika – piše u Nacrtu zakona.

Dalje, ministar privrede bio bi dužan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona donese odluku koja će sadržati listu zemalja koja se u smislu ovog zakona smatraju ofšor zonama.

Istovremeno, pravna lica u smislu Zakona o privrednim društvima bila bi dužna da svaki pravni posao sa privrednim društvima iz ofšor zemalja prijave Ministarstvu privrede u roku od osam dana od dana zaključenja.

Kako navodi Vukanović, razlozi za donošenje ovog zakona su brojna negativna iskustva iz prošlosti, velika šteta koja je nanesena Republici Srpskoj nakon usvajanja Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, izvlačenja novaca i gubitaka koja se mjere stotinama miliona maraka u poslovima i transakcijama obavljenim preko kompanija registrovanih u ofšor zonama.

– Jedan u nizu primjera je Fabrika glinice „Birač“ u kojoj je, po tvrdnji ministra finansija i zvaničnih institucija, Republika Srpska preko povezanih privrednih društava iz ofšor zona oštećena za više od milijardu maraka. Usvajanjem ovog prijedloga zakona o zabrani prodaje državnog kapitala ofšor kompanijama zaštitiće se država i njen kapital u kompanijama, te zavesti više reda u poslovanju s kompanijama koje dolaze iz ofšor zona – navodi u obrazloženju.