U Muzeju Hercegovine večeras je predstavljena knjiga "Žena koja je vjerovala da je Marija Magdalena" autora prof. dr Emila Vlajkija.

emil-vlajki.jpg

Vlajki kaže da je glavna ličnost ovog naučnofantastičnog romana Tilda Koen, koja za sebe tvrdi da je reinkarnacija Marije Magdalene, poslata Božijom voljom u 21. vijek da nastavi Hristovo djelo.

"Ona je lezbejka i igrom slučaja osvaja vlast u jednoj izmišljenoj zemlji. Prva stvar koju uradi je da sve muškarce izbaci sa političkih položaja i zabrani im da se bave politikom", naveo je Vlajki.

On kaže da u tom momentu vlast preuzimaju žene, a da je kroz knjigu pokušao da pokaže kako se tada ponašaju muškarci.

"Moje stanovište je da bi žene puno bolje vodile politiku i da ne bi toliko stavljale čovječanstvo u nevolju, kao muškarcim jer su žene te koje stvaraju život, a muškarci ga uništavaju preko ratova, agresija", naveo je Vlajki.

Knjiga, pojašnjava Vlajki, razmatra odnose između heteroseksualnih i homoseksualnih populacija, ali i daje paralelni život Marije Magdalene iz perioda Isusa Hrista i u 21. vijeku.

"U romanu se, zapravo, bavim problemima i dilemama koje su donijela nova ljudska prava. Ona je vrlo kompleksna", naveo je Vlajki.

Ispiraciju je, naveo je, našao u prijateljima koji su oženjeni i imaju djecu, jer je otkrio da su homoseksualci.

"To me zaintzeresovalo kao pojava, počeo sam da istražujem i napisao sam ovaj roman", naveo je Vlajki.

Iako po koncepciji čista fikcija, pisanju djela prethodila su obimna istraživanja pisca Emila Vlajkija iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka, mitologije, poezije, aforistike... Svoja saznanja, Vlajki temelji na novozavjetnim i apokrifnim jevanđeljima, literaturi o Mariji Magdaleni, o prebiblijskom matrijarhatu, o Amazonkama, feminizmu, o dostignućima i budućim dostignućima genetike i genetičkog inženjeringa, vještačke oplodnje, ...

Na promociji knjige, osima utora, govorili je i jedan od recenzenata knjige, prof. dr Saša Knežević.