Investiciono – razvojna banka (IRB) Republike Srpske odobrila je ove godine 91 milion KM kredita, a najveći iznos plasiran je kroz kreditnu liniju za preduzetnike i preduzeća.

IRB RS.jpg

IRB je u ovoj godini preduzetnicima i preduzećima odobrila 50,9 miliona KM kredita, a odmah iza ove linije su stambeni krediti kojih je odobreno 29 miliona KM.

Ubjedljivo najviše kredita u ovoj godini IRB je plasirala preko Nove banke i to 53,7 miliona KM, a slijedi Komercijalna banka preko koje je plasiran 10,1 milion maraka.

Najveći krediti odobreni su preduzećima „Galeb Internacional“ Istočno Novo Sarajevo, „Mane komrc“ Srbac, „Mladegs – pak“ Prnjavor, „Žitopeka“ Banjaluka, „Bost“ Bijeljina i drugi.

IRB je u prošloj godini ukupno odobrila 133,2 miliona KM kredita i povećala je kreditiranje u odnosu na godinu ranije.

Najveći pad kreditne aktivnosti IRB je imala 2016. godine kada je odobrila 71,5 miliona KM, dok je 2015. taj iznos bio 123,3 miliona maraka.

IRB je do 2016. godine imala mogućnost da odobrava kredite bez finansijskog posrednika, a postojala je i kreditna linija „zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS“ što je proizvelo velike gubitke IRB-u jer se značajan broj tih kredita nije vraćao.

U međuvremenu su i neke firme kojima je IRB bez posrednika odobravala kredite završile u stečaju, pa je naplata duga veoma neizvjesna.

IRB već nekoliko godina na svom sajtu ne objavljuje izvještaje o poslovanju.

Posljednji izvještaj o radu IRB-a koji je razmatran u Narodnoj skupštini bio je za 2014. godinu. Taj izvještaj je i posljednji koji je IRB objavila na svom sajtu.

Nakon toga izvještaji su prestali da dolaze pred poslanike i od javnosti su skrivani detalji poslovanja, čime je direktno kršen Zakon o IRB-u koji propisuje da je „Nadzorni odbor banke nadležan da podnosi Narodnoj skupštini RS na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju banke i fondova, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora“.

Opozicioni poslanici su u više navrata postavljali pitanje zbog čega godinama nema izvještaja IRB-a u NSRS i tražili da se razmatra izvještaj za 2015. godinu, ali je premijer Radovan Višković rekao da je to neozbiljno i da takav izvještaj neće biti razmatran.

On je najavio da će Vlada dostaviti Skupštini na razmatranje izvještaj o radu IRB-a za 2018. godinu.