Stanje u visokom obrazovanju u RS je na nezadovoljavajućem nivou, ono je tromo, nefleksibilno i neprilagođeno potrebama tržišta rada u RS, te Vlada RS pokreće reformski proces koji bi se trebao okončati 2035. godine.

Studenti.jpg

Istaknuto je ovo danas nakon prve tematske sjednice Vlade RS na kojoj je razmatrana Informacija o stanju u visokom obrazovanju u RS.

Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, napomenuo je da će se reformski proces odvijati u tri faze.

"Odmah krećemo sa analizom visokog obrazovanja koja treba da bude završena do naredne godine, zatim će uslijediti proces konsolidovanosti do 2022. godine i na kraju potpuna transformacija i prilagođavanje. Cilj nam je da visoko obrazovanje prati tržišne trendove", pojasnio je Rajčević.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, kaže da Vlada ima ozbiljnu namjeru da uđe u sve pore života i riješava probleme koje uoči.

"Reforma nije lak posao koji se radi preko noći. Svjesni smo da ćemo na tom putu nailaziti na ozbiljne izazove i lobije ali spremni smo da se suočimo sa svim. Obrazovni sistem u RS treba da doživi ozbiljnu transformaciju", rekao je Višković.