Elektroprivreda Republike Srpske /ERS/ nastaviće sa investicionim ciklusom koji je započet kroz ulaganja u nove proizvodne objekte, prvenstveno u one iz obnovljivih izvora energije, dok će svi tekući troškovi biti smanjeni, rekao je direktor ovog preduzeća Luka Petrović.

luka petrovic gradonacelnik trebinja.jpg

Petrović je, nakon kolegijuma direktora preduzeća iz sistema ERS-a, istakao da je u 2019. godini predviđeno sprovođenje projekata revitalizacije dvije termoelektrane i nabavka mehanizacije za njihove potrebe, što treba da omogući njihovo efikasnije poslovanje.

"Jedan od prioriteta biće i završetak tunela Fatničko polje-Bileća, kako bi mogla da započne izgradnja hidroelektrane 'Bileća'", naveo je Petrović.

On je istakao da će se posebna pažnja posvetiti i ulaganjima u elektro mrežu, s ciljem smanjenja distributivnih gubitaka, koji na nivou ERS-a iznose 10,65 odsto.

"Isto tako, radiće se i na povećanju stope naplativosti potraživanja, gdje će svaka trafo stanica biti mjerno mjesto", dodao je Petrović.

Zaključak kolegijuma direktora je, pojasnio je Petrović, da se u što skorijem periodu donese rebalans proizvodnje na nivou ERS-a, koji će podržati investicioni ciklus ovog preduzeća.

"Ovaj rebalans neophodan je zbog značajnog smanjenja prihoda koji su nastali uslijed nefunkcionisanja HE 'Dubrovnik'", kazao je Petrović.