Na području Trebinja evidentirano je oko 1.000 nepokretnosti koje njihovi vlasnici nisu prijavili Poreskoj upravi, pa samim tim, za razliku od većine naših sugrađana, oni ne plaćaju porez.

trebinje-grad-vazdug.jpg

Nakon što su otkriveni, vlasnicima je upućen poziv da prijave svoje nepokretnosti i počnu da poštuju zakon, jer na taj način neće trpjeti posljedice koje sa sobom nosi Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske.

Nadležni pojašnjavaju da vlasnik nekretnine ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa zakonom za vrijednost do 50 metera kvadratnih i po 10 metara kvadratnih za svakog člana domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište.

"Sada postoje slučajevi da pojedini građani nisu prijavili svoju imovinu i da rade protiv zakona. A, s druge strane, da su prijavili plaćali mi minimalan porez jer njihova nekretnina ima kvadratnih metara taman toliko da su oslobođeni plaćanja", navode u Gradskoj upravi za TrebinjeLive.info.

Iako, na ovaj način, ne.maju obavezu da plaćaju porez, imaju obavezu da prijave imiovinu

Cilj ove aktivnosti je, kažu, da podsjete vlasnike nepokretnosti koji do sada nisu podnijeli prijavu Poreskoj upravi da istu, u skladu sa zakonom, čim prije podnesu.

"U skladu sa zakonom, prijave se vrše isključivo lično, a u slučaju neprijavljivanja uslijediće predviđene zakonske mjere – novčane kazne u rasponu od 500 do 3.000 KM", kažu nadležni

Ipak, cilj ove aktivnosti nije kažnjavanje, već sistematsko rješavanje i provođenje zakona kako bi se osigurao ravnopravan zakonski tretman za sve vlasnike nepokretnosti na području Trebinja.