Vlada Republika Srpska garantovaće ove godine za kredite od 600 miliona maraka koje će uzeti Elektroprivreda Republike Srpske /ERS/ za realizaciju sedam važnih energetskih projekata koji će značajno doprinijeti većoj proizvodnji električne energije i stabilnosti ovog sistema.

elektroprivredars.jpg

U planu je da Vlada Srpske garantuje za kredit ERS-a od oko 300 miliona KM za izgradnju hidroelektrana „Bistrica“, „Janjina“ i „Buk Bijela“, za zaduženje od oko 100 miliona KM za remont termoelektrana u Gacku i Ugljeviku, te za kredit od oko 200 miliona KM za izgradnju solarne elektrane u Trebinju i vjetroparka „Trusina“.

Garancija znači da će iz budžeta Srpske biti vraćeni krediti ako pravna lica ne budu mogla vraćati zajmove.

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici 16. jula naći će se Odluka o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini.

Odlukom se odobrava izdavanje garancija Srpske za kredite u ovoj godini do iznosa od 800 miliona KM, s tim da ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može preći ograničenje od 15 odsto ostvarenog BDP-a u tekućoj godini.