Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta grada u iznosu od 32.334.000 KM, koji je, u odnosu na budžet, veći za oko 16 odsto i to, prvenstveno, zbog kreditnog zaduženja grada u visini od 5.446.000 KM.

odbornici skupstina trebinje.jpg

Sredstva čine prihodi od 22.648.045 KM, grantovi 59.470 KM, transferi 751.075, primici od nefinansijske imovine 2.738.000, primici od finansijske imovine 17.000 KM, primici od zaduživanja 5.446.000 i ostali primici 638.410 KM.

Za tekuće rashode predviđen je 21.115.758 KM, dok je za izdatke za nefinansijsku imovinu planirano 8.160.300, a za ostale izdatke 1.707.000, te za izdatke za otplatu dugova predviđeno je 1.290.500 KM.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će u kapitalne investicije biti uloženo više od osam miliona KM, što će omogućiti značajan investicioni period.

On je istakao da očekuje da do septembra gradu budu na raspolaganju kreditna sredstva, a da je u toku izbor banke koja će odobriti kredit.

Govoreći o deficitu iz prošle godine, on je istakao da je on oko milion KM, a da je do kraja maja isplaćeno oko 600.000 KM i da je trenutni dug oko 450.000 KM.

Odbornik "Poligrafa" Zoran Anđušić rekao je da nije podržao nacrt rebalans budžeta zbog pojedinih stavki iz plana trošenja kreditnih sredstava, kao što su veća izdvajanja za puteve na selima nego u gradskom području.

"Bolje je da uredite Njegoševu ulicu i trotoare, trotoare u ulici Vojvode Stepe Stepanovića u centru grada. Trebaju se znati prioriteti, a prioritet je grad, a ne da uređujemo puteve gdje neko dođe jednom ili u pola godine", naveo je Anđušić.

Odbornik PDP-a Saša Borjan rekao je da se brzo došlo od istorijskog budžeta koji ima deficit veći od milion KM i neizmirene obaveze iz prošle godine koje su na kraju februara ove godine bile oko 500.000 KM.

On je naveo da u proteklom periodu nije bilo investicija u realni sektor, kao i da nema znaka da će ih biti.

Odbornik SDS Vidomir Begenišić rekao je da je pitanje kada će se povući novac iz kredita i pod kojim će se uslovima on podići.

Odbornici DNS-a nisu glasali po ovoj tački dnevnog reda.

Prethodno, odbornici su usvojili odluku o planu za izmirenje neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, te odluku o pokriću budžetskog deficita za prošlu godinu, koji će biti pokriven iz redovnih budžetskih sredstava.