Dijeljenjem promotivnih letaka službenici Policijske uprave Trebinje upoznali su Trebinjce o romskoj istoriji, tradiciji i običajima, u okviru ulične kampanje "Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i kršenja prava romske djece".

Policajci.jpg

Građani Trebinja ovom prilikom upoznali su se i o posljedicama predrasuda i specifičnostima krivičnih oblasti u kojima se Romi najčešće pojavljuju kao žrtve ili izvršioci, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske. 

"Cilj kampanje je suzbijanje diskriminacije i podizanje nivoa lične bezbjednosti Roma, sa naglaskom na zaštitu romske djece koji se javljaju kao žrtve asocijalnih pojava i kriminaliteta, kao što su trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije i prosjačenja, a kroz senzibilizaciju i osvješćivanje građana", navodi se u saopštenju. 

Službenici Policijske uprave Trebinje ovu kampanju realizovali su juče, u okviru projekta "Dijalog za budućnost" koji sprovodi Udruženje "Mreža žena MUP-a Republike Srpske" u saradnji sa MUP-om Republike Srpske uz podršku Razvojnog programa UN u BiH