Tokom rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama zakona o osnovnom obrazovanju narodni poslanik SP-a Maksim Skoko istakao je da je neophodno osavremeniti programe, kao i metodologiju u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

Maksim skoko.jpg

„Moramo biti kreativniji i savremeniji i po pitanju programa i po metodologiji usvajanja i ispitivanja djece. Od djece se danas traži da pred tablom reprodukuju gradivo, da budu ocjenjeni i većinu naučenog ubrzo zaborave. Umjesto toga treba da u današnjem svijetu okruženi brzo dostupnim informacijama naučimo djecu kako da na kreativan nacin usvoje potrebna znanja“, naveo je Skoko.

Skoko je istakao i zastarjelost programa, posebno u predmetu kao sto je informatika, te da će informaciono društvo ostati daleko od nas ako ne budemo prepoznali savremene trendove.

Kad je u pitanju predloženi način osnivanja privatnih osnovnih škola Skoko smatra da još jednom treba razmisliti o potrebi otvaranja privatnih osnovnih škola.

„Znamo šta smo uradili sa osnivanjem privatnih fakulteta. Uz rijetke izuzetke tamo se proizvode kadrovi sa skromnim znanjima, a budućnost Srpske mora počivati na znanju“, naglasio je Skoko.