Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je javnost da je na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj došlo do kratkotrajnog zagađenja mora fekalijama, zbog čega se ne preporučuje kupanje.

Srebreno more.jpg

Iz županije su naveli, prenosi portal Indeks, da je prema obavještenju Zavoda za javno zdravstvo utvrđeno da rezultati analize mora za kupanje na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, uzorkovanog 26. juna, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar ešerihija koli.

Oni su dodali da se, u skladu sa Uredbom o kvalitetu mora za kupanje, uzimanje uzoraka mora ponavljati do prestanka zagađenja, a da je o zagađenju obavještena Inspekcija zaštite okoline i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom na to da uzorci mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, zbog zagađenja fekalnog porijekla, ne udovoljavaju uslovima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljih obavještenja, napominju iz Dubrovačko-neretvanske županije.