Direktor trebinjskog „Komunalnog" Nedeljko Lambeta, izabran je danas za predsjednika Skupštine Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti Privredne komore Republike Srpske.

lambeta.jpg

Na sjednici Skupštine ovog udruženja, koja je održana u prostorijama Komore u Banja Luci, za potpredsjednika ovog tijela izabran je direktor „Regionalne deponije“ iz Zvornika Aleksandar Vračević.

Članovi Skupštine razmatrali su i aktuelno stanje u Udruženju, kao i Program rada i plan aktivnosti za 2019. godinu.

Lambeta je rekao da će u narednom periodu raditi na podizanju rada udruženja na veći nivo.

"Naš cilj biće i unapređivanje saradnje sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, te aktivno učestvovanje u implementaciji uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom", naveo je Lambeta.

On je istakao da će raditi i na uspostavljanju registra korisnika komunalnih usluga, te unapređenju komunalne i reciklažne infrastrukture.