U sklopu projekta koji ima za cilj promociju turizma u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore, danas je pokrenuta nova veb stranica www.heritage-bih-mne.com, rekao je menadžer projekta Miljan Vuković.

IMG_20190524_39236.jpg

On je istakao da se stranica bavi valorizacijom 40 spomenika i objekata koji spadaju u red kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa lociranog u Trebinju i Bileći u Bosni i Hercegovini i Nikšiću i Plužinama u Crnoj Gori.

"Cilj ovog projekta, koji finansira Evropska unija, je predstaviti bogate kulturne i istorijske resurse iz ugla koji je do danas, bio zaboravljen ili nepoznat, te je većina ovih spomenika zbog te činjenice i bila na marginama interesovanja ne samo turista nego i lokalnog stanovništva", naveo je Vuković.

Na novoj veb stranici nalazi se 40 kratkih inspirativnih priča o pomenutim objektima koje će zaintrigirati i potaći na njihovo istraživanje s ciljem unapređenje turizma na prekograničnom području. Svaku od ovih priča prate i fotografije objekata koji su do sada bili nepravedno zanemareni.

Na veb stranici se nalazi i karta projektnog područja i GPS koordinate svih 40 spomenika i objekata koji su obuhvaćeni ovim projektom. Web stranica će sadržavati i informacije o novim turstičkim ponudama, što će povećati kvalitet i raznovrsnost turističke ponude na ovom području, a time će lokalne zajednice u prekograničnom području imati direktnu korist. .

Svih 40 objekata će biti obilježeno QR kodovima koji će sve zainteresovane odvesti na pomenutu web stranicu i priču o objektu sa kog je i skeniran QR kod.

„Kulturni centar“ Trebinje poziva sve zainteresovane da pošalju svoje prijedloge za nove objekte, koji bi se mogli evidentirati na isti način kao i ovih 40 objekata, i time dodatno upotpunila turistička ponuda. Prijedlozi se mogu slati na: info@heritage-bih-mne.com

Projekat "Život na granici BiH/CG-stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“ finansira Evropska unija u vrijednosti od 331.712,56 Eura u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a sprovode ga Javna ustanova "Kulturni centar" Trebinje, Grad Trebinje, Udruženje građana "Centar za razvoj Hercegovine", Udruženje građana "Home" Trebinje, JU "Centar za kulturu" Plužine, NVO ”Ženska akcija” Nikšić i "Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore”.