Odbornici Skupštine grada izglasali su novo kreditno zaduženje Trebinja za 5.446.000 KM, koje će, kako tvrdi dio pozicije biti potrošen za kapitalne investicije, dok su opozicija i odbornici DNS-a poručila da je riječ o nepotrebnom zaduženju grada koje će u narednih deset godina značajno opteretiti gradski budžet.

gradska-administracija-trebinje.jpg

Grad će se zadužiti po fiksnoj kamatnoj stopi do 3,2 odsto, sa grejs periodom od šest mjeseci i rokom otplate od 120 mjeseci.

Nakon što grad izabere banku kod koje će se zadužiti, ukupno kreditno zaduženje Trebinaj iznosiće 18,6 miliona KM.

Kako je pojasnio načelnik Odjeljenja za finansije Miro Gredo, prihodi u gradskom budžetu u ovoj godini biće značajno manji jer više od pet mjeseci ne radi hidroelektrana „Dubrovnik“, zbog čega će koncesiona naknada HET za ovu godinu iznositi tek 336.000 KM.

Gredo je istakao da će grad u 2019. na ime kredita vratiti oko 1,7 miliona KM, a već naredne godine 2,1 milion KM.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će kreditna sredstva biti iskorišćena isključivo za investicije, među kojima je izdvojio duhovni centar u Mrkonjićima i rekonstrukciju Starog grada, te uređenje gradskih i ruralnih puteva.

On je istakao da će u sami centar grada u narednom periodu biti uložena višemilionska sredstva, a da neće zaboraviti ni selo.

Odbornik SDS-a Vidomir Begenišić rekao je da je riječ o drugom kreditu koji aktuelna lokalna vlast podiže za dvije godine u ukupnom iznosu od 11,7 miliona KM.

"Obrazloženje uzimanja novog kredita nije dobro. Naknade od HET-a su planirane ispod tri miliona KM, a biće ostvarene u iznosu od 336.000 KM. Zbog čega onda kredit od 5,5 miliona KM!?", naveo je Begenišić.

On je istakao da je očigledno da su brojne investicije predviđene kreditom planirane budžetom grada, zbog čega ostaje nejasno šta se dešava sa budžetom - je li nerealno planiran ili postoji nešto što javnost ne zna.

Odbornik "Poligrafa" Zoran Anđušić rekao je da će grad po ovom kreditu biti zadužen 6,5 miliona KM, jer će morati da plati i kamate od oko milion KM.

Prema njegovim riječima, podržava pojedine stavke iz plana utroška kreditnih sredstava, ali ne i trošenje 850.000 KM za puteve na selima.

"Ne zato što sam ja protiv toga, već smatram da ne treba da uzimamo kredit za te investicije", naveo je Anđušić.

Odbornik DNS-a Petar Ivanović, koji je član skupštinske većine, rekao je da su odbornici ove stranke bili uzdržani prilikom glasanja za uzimanje ovog redita, jer ne žele da podrže nepotrebno zaduživanje grada.

"Mi podržavamo kredit kojim se nadoknadilo smanjenje naknade HET-a i budžetski deficit od 1,1 miliona KM. Sve ostalo je nedopustivo i neprimjereno", naveo je Ivanković.

Odbornik SNSD-a Srđan Simović rekao je da je razlog podizanja kredita u investicijama, koje ne bi bile realizovane zbog nefunkcionisanja HE "Dubrovnik", zbog čega su sredstva koja HET uplaćuje na ime naknada za potopljeno zemljište manja za oko 2,5 miliona KM.

Odbornik SNSD-a Gordan Mišeljić rekao je da će i novim kreditnim zaduženjem ukupna zaduženost grada biti ispod deset odsto, a da je po zakonskoj regulativi dozvoljeno 18 odsto.

GDJE ĆE BITI ULOŽENA SREDSTVA IZ KREDITA?

Najviše novca, 900.000 KM, biti izdvojeno za duhovni centar u Mrkonjićima, za lokalnu ruralnu putnu infrastrukturu 850.000 KM, a za gradsku 350.000 KM, po 600.000 KM biće utrošeno za sistem navodnjavanja u ruralnim područjima i popločavanje Starog grada, po 400.000 KM za izgradnju ulice Nova i S-1, za saobraćajnicu u Sjevernom logoru otići će 300.000 KM, dok će za javnu rasvjetu biti utrošena 281.000 KM.

Za izgradnju ulice S-2 biće izdvojeno 250.000 KM, za oborinsku kanalizaciju 150.000 KM, a 115.000 za projekte energetske efikasnosti, dok će za investiciono održavanje polosvnih prostora biti izdvojeno 100.000 KM, koliko će koštati i strategija razvoja turizma.

Najmanje novca, 50.000 KM, biće izdvojeno za izgradnju trotoara u Gorici.