Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je danas da su, u saradnji sa Svjetskom bankom, obezbijeđena sredstva i pripremljena infrastruktura za projekat navodnjavanja oko 850 hektara poljoprivrednih površina na području Trebinja vrijedan nešto manje od šest miliona KM.

pasalic trebinje.jpg

Pašalić je na sastanku u Trebinju sa predstavnicima Svjetske banke i gradske uprave rekao da resorno ministarstvo ulaže sredstva u sisteme za navodnjavanje, kako putem projekata Svjetske banke, tako i iz agrarnog budžeta. 

"Danas smo razgovarali i o aneksu postojećeg ugovora čija je vrijednost dodatnih pet miliona KM, čime bismo završili navodnjavanje oko 2.000 hektara obradivih površina na području Trebinja", rekao je Pašalić. 

Pašalić je dodao da je razgovarano i o projektima koji se odnose na šumarstvo i zaštitu od poplava vrijednim više od 100 miliona KM koji bi bili realizovani u budućnosti. 

Direktor za strategiju operacija u Svjetskoj banci Merijem Šerman rekla je da je navodnjavanje veoma važan segment održivosti poljoprivrednog sistema, posebno imajući u vidu klimatske promjene i važnost obezbjeđivanja ravnomjernog snabdijevanja vodom. 

Ona je izrazila zadovoljstvo zbog saradnje sa gradom Trebinje. 

Projektant u preduzeću "Hidroelektrane na Trebišnjici" /HET/ Duško Vujović rekao je da će projekat biti realizovan u tri faze. 

"Prva faza obuhvata 9,5 kilometara cjevovoda, dvije pumpne stanice, rezervoar za vodozahvat Zupci. Drugu fazu će finansirati gradska uprava i HET, i to pet kilometara glavnog distributivnog cjevovoda i 25 kilometara sekundarne mreže. Treća faza je vrijedna 4.800.000 KM i predviđa širenje sekundarne mreže", rekao je Vujović. 

Pašalić je u okviru posjete Trebinju posjetio Centar za gazdovanje kršem, a posjetiće i Hercegovačku kuću.