Narodni poslanik Valerija Lakić rekla je da je u nacrtu zakona o zaštiti od požara neophodno unijeti nekoliko izmjena, kako bi se većim lokalnim zajednicama, posebno onim na pograničnom području, pomoglo u gašenju i saniranju štete od vatrene stihije.

valerija lakic nsrs.jpg

Lakićeva je, tokom diskusije o ovom nacrtu, istakla da na području Trebinja i Hercegovine požari ostavljaju nesagledive štete, a da nije rijetkost da vatrena stihija na teritoriju Republike Srpske dolazi i iz susjednih država - Crne Gore i Hrvatske.

Ona je navela da je veoma značajno što je nacrtom predviđeno da je zaštita od požara djelatnost od opšteg interesa.

"Iz tog razloga smatram da je, kao što je u okruženju, neophodno svakih pet godina donositi strategiju zaštite od požara, koja će odrediti preventivne i mjere sankcija i sanacija posljedica požara, ali i odrediti koja su područja koja treba posebno zaštititi od požara", navela je Lakićeva.

Prema njenim riječima, u nacrtu ovog zakona predviđeno je da akcijom gašenja velikih požara rukovodi načelnik ili gradonačelnik, dok, ukoliko su u pitanju dvije ili više opština, to radi civilna zaštita.

"To je za malu opštinu prihvatljivo, ali za velike opšrine i gradove, koje su u graničnom pojasu, potrebno je da se u taj proces od zaštite uključi i civilna zaštitra", navela je Lakićeva.

Ona je predložila da se osnuje institut zaštite od požara koji bi sa naučne strane vodio računa i pratio sve aktivnosti sa požarima.