Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju praznik Sabora Svetog arhangela Gavrila. Sabor arhangela Gavrila se pored 8. aprila, slavi i 26. jula, kao ljetni Aranđelovdan. Njegov prvi sabor praznujemo dan poslije Blagovijesti Presvetoj Bogorodici.

arhangel gavrilo

Praznik Sabora Svetog arhangela Gavrila nije obilježen „crvenim slovom“ u kalendaru SPC, koja mu, ipak, daje veliki značaj i slavi ga kao blagovijesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva.

Arhangel Gavrilo je i simbol dobrote cijelog čovječanstva. Njegovo ime, Gavril, označava muž – Bog.

arhangel gavrilo pjesma

Praznik je ustanovljen na Svetoj gori u IX vijeku povodom javljanja arhangela Gavrila u keliji kod Kareje gdje je prstom na kamenoj ploči ispisao pjesmu Bogorodici „Dostojno jest“.

djevica marija
Freska “Dostojno jest”

Pjesma “Dostojno jest”

Pripada činu arhangela, mada Sveti oci misle da sveti Gavril pripada prvom i najvišem činu nebeskih sila, to jest činu serafimskom, pošto serafimi stoje najbliže Bogu.

Sveti Andrej Kritski kaže da je on jedan od vrhovnih anđela, govoreći: "Bog naređuje jednome od vrhovnih Anđela da izvrši tajnu blagovesti. – Ako je od vrhovnih, onda je od sedam duhova što svagda stoje pred Bogom; ako je od sedam duhova, taj je od serafima. I ko je među anđelima vrhovniji od Serafima? i ko je od Serafima bliži prestolu Božjem? Serafim je dakle sveti Gavril, i to poseban. A sam je o sebi rekao: „Ja sam Gavril što stojim pred Bogom“, (Lk 1, 19).

Najznačijna znanja o vjeri, kao i blagovijesti, Bog ja slao preko arhangela Gavrila.

Tajne Božije o vjeri, Bog je preko arhangela Gavrila prenio Mojsiju, kad je ovaj čuvao stado Jotorovo, i tom prilikom je velikom izabraniku Božijem saopštio kako je stvoren svijet i sve ostalo što je Mojsij poslije zapisao u knjizi Postanja.

On je proroku Danilu protumačio viđenja o carevima i carstvima, koja su imala kasnije nastati, obavijestio ga o vremenu oslobođenja ljudi Božijih iz vavilonskog ropstva i o vremenu prvog dolaska Hrista u svijet.

Joakimu i Ani, donio je blagovijest da će Ana zatrudniti i roditi Bogorodicu Mariju.

Svetom svešteniku Zahariji je blagovijestio da će njegova žena Jelisaveta roditi Svetog Jovana Preteču.

Njega je Bog poslao i u Nazaret da javi Djevici Mariji o njenom začeću sina Božjeg, osjenjenjen dejstvom Svetog duha u njoj.

Javio se i Josifu u snu, uvjerivši ga u čednost Svete Djevice Marije.

Kada se Isus rodio u Nazareti, arhangel Gavrilo javii se i pastirima koji su čuvali noćnu stražu kod stada svog i rekaoim: "Javljam vam veliku radost, danas nam se rodio spasitelj!".

javljanje arhangela gavrila

Smatra se da se je ovaj anđeo javio sa neba Hristu pred njegovo dobrovoljno stradanje, bodreći ga.

Ovaj arhangej je sačekao žene koje su došle do Hristovog groba da ga miropomažu i objavio im da je Hristos vaskrsao. Najljepši prikaz ovog događaja, kao i predstavljanje arhangela Gavrila je svakako freska “Mironosice na Hristovom grobu” iz manastira Mileševe, poznatije kao “Beli anđeo”.

beli andjeo

Ikona Belog Anđela je poslata u kosmos kao simbol ljudskog pozdrava drugoj vasionskoj rasi pošto je Sveti Gavrilo univerzalni simbol ljubavi, mira i radosti u čovečanstvu.

Beli Anđeo je i od strane UNICEF-a odabran kao simbol Evrope.

Sjećajući se njegovih javljanja i znajući njegovo neprestano posredovanje pred Bogom za hrišćanski rod, crkva mu priređuje saborno praznovanje.

Molitva Svetom arhangelu Gavrilu