Republički i gradski inspektori u Trebinju u narednom periodu sprovodiće zajedničke kontrole s ciljem povećanja bezbjednosti i zaštite potrošača, naročito djece, a akcenat će biti na kontroli vrtića, igraonica, zdravstvenih ustanova i restorana.

batar curic.jpg

Dogovoreno je ovo na jučerašnjem sastanku vršioca dužnosti direktora Inspektorata RS Danijele Batar i gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića koji su razgovarali o aktuelnim pitanjima iz oblasti inspekcijskog nadzora i mogućnostima jače saradnje.

Dogovorili smo se da u narednom periodu republički i gradski inspektori organizuju zajedničke kontrole sa akcentom na objektima u kojima borave djeca, ali i objektima u kojima se pružaju zdravstvene usluge, prometuje i uslužuje hrana – rekla je Batareva.

Iako nadležne inspekcije, kako republička, tako i gradska, svakodnevno vrše nadzor kako bi obezbijedile poštovanje zakona, na sastanku je prepoznata potreba da bude intenziviran nadzor u navedenim objektima.

– Rad republičkih inspektora biće organizovan po principu rotiranja, te subjekti koji posluju na području Trebinja mogu očekivati inspektore iz drugih područnih odjeljenja Inspektorata RS – dodala je Batareva.

Na sastanku koji je održan u Trebinju je istaknuto da će subjekti za koje se utvrdi da nelegalno obavljaju djelatnost, bez registracije, adekvatnog prostora, opreme i kadrova, biti najstrože sankcionisani zbog ugrožavanja bezbjednosti korisnika i javnog interesa, te će protiv njih biti preduzete sve zakonom raspoložive mjere, uključujući i krivične sankcije.

Jedno od značajnijih pitanja koje je razmatrano na sastanku bilo je i jačanje funkcionalne povezanosti republičke i gradske inspekcije, s obzirom na dualni sistem inspekcijskog nadzora u Srpskoj.

– Cilj ovog pristupa je izgradnja efikasnije mreže inspektora, uvođenje jedinstvenog sistema i metodologija postupanja, veći stepen koordinacije republičkih i gradskih inspektora radi lakšeg upravljanja i organizacije rada, uz smanjenje inspekcijskog opterećenja privrednih subjekata – istakla je Batareva.

Privredni ambijent

Danijela Batar i Mirko Ćurić su razmatrali na koji način inspekcijski organi svojim djelovanjem mogu doprinijeti unapređenju privrednog ambijenta i zaštiti poslodavaca koji posluju legalno.
Navedeno je da je neophodno suzbiti zloupotrebe od strane nesavjesnih pojedinaca koji predstavljaju nelojalnu konkurenciju.