U Narodnoj biblioteci u Trebinju održana je promocija knjiga "Propast broda kapetana Đermana" i "Otac Inokentije (Dabović) arhimandrit savinski", autora doktora Gorana Komara iz Herceg-Novog.

goran komar promocija knjige.jpg

Ove dvije knjige međusobno se povezuju tako da je ovo bila prilika da se trebinjska publika upozna sa ova dva djela.

Još od 1852. godine, kada je objavljena prva vijest o događaju koji se dogodio u vodama Meljina o propasti broda mletačkog kapetana Đermana koju su objavili Gerasim i Božidar Petranović u "Srbsko-dalmatinskom magazinu", ta se vijest provlačila kroz publistiku i naučnu kulturu tokom 150 godina.

Komar je rekao da je Gerasima Petranović, opisujući istoriju manastira Savina, napisao da je ova svetinja spasena od kapetana Antona Đermana koji je htio da je razruši isključivo svesrdnim molitvama bratstva pred ikonom Presvete Bogorodice zaštitnice Savine i Herceg-Novog.

On je rekao da je, kako je vrijeme odmicalo i istorija kao nauka se razvijala, ovo predanje obilježeno kao mit i legenda.

"Glavni cilj ove knjige od 70-ak strana je da predanje svetog bratstva manastira Savina nije građeno na pukoj konstrukciji kako je savremena istorijska nauka željela da predstavi. Mi pokazujemo nepobitne arhivske dokaze o tome da se opisani događaj dogodio", kaže Komar.

Do ovih saznanja Komar je došao prilikom posljednjih istraživanja u gradskom arhivu u Herceg-Novom, gdje je pregledao predmet koji u sebi sadrži opis nesreće kapetana Đermana.

Prevođeni su svi listovi tog mletačkog sudskog predmeta, a na početku piše da se brod nalazio u vodama Meljina ispod manastira Savina u plamenu.

Prema ovom predmetu koji sadrži izjave preživjelih mornara, date pod zakletvom državnoj komisiji, pobijena je teza o legendarnosti uništenja broda kapetana Đelmana.

A sa ovim događajem usko je povezan arhimandrit savinski Inokentije, o kome je Komar, takođe, napisao knjigu.

"Savinsko predanje, koje bilježe istoričari Novog i Boke, kazuje da je upravo otac Inokentije sabrao bratstvo i narod u jednoj noćnoj molitvi pred ikonom Presvete Bogorodice Savinske – a da je nakon toga grom udario u brod prčanjskog kapetana Antona Đermana, koji je u vodama Meljina, pod manastirom Savinom – i potonuo“, kaže Komar.

U muzičkom dijelu programa učestvovala je Anja Dučić.

Promociju su organizovali Narodna bibliopteka Trebinje i Srpsko udruženje "Ćirilica" iz Trebinja.