U Trebinju se kao maksima i danas pominje "Da je nama jedan Čedo Kapor". I dok se mlađi, uglavnom, s pravom pitaju ko je taj Čedo, oni malo stariji dobro znaju za ovog velikog čovjeka, koji je Trebinju dao sve što je mogao, a Trebinje njemu samo jedno šetalište bez natpisa da ono nosi njegovo ime.

cedo kapor.jpg

O Čedu Kaporu danas se, najčešće, govori kada se priča o novim fabrikama, postrojenjima, mostovima, kulturnim institucijama. Upravo ovaj čovjek, rodom iz Krša, zadužio je Trebinje više nego svi ostali društveno-politički radnici u njegovoj istoriji.

I ovo kad napišemo, to zaista tako i mislimo, a tome u prilog idu činjenice.

Svojim zalaganjem učinio je za naš grad velika djela. Možda znate, a možda i ne znate, zahvaljujući njegovoj volji i istrajnosti, u Trebinju je izgrađena Industrija alata, hidroelektrane, sagrađen Kameni most, hotel Leotar, štamparija, formiran "Glas Trebinja".

Kumovao je, između ostalog, 1959. godine brodu “Trebinje” u Rijeci.

A danas, 15 godina nakon njegove smrti, Čedo Kapor u Trebinju ima svoje šetalište, uz samu Trebišnjicu.

Nažalost, zbog nemarnosti nadležnih gradskih organa i ljudi koji su na važnim funkcijama u preduzećima kojima rukovode zahvaljujući Čedovom entuzijazmu, da je u pitanju šetalište posvećeno Čedu Kaporu možete da pročitate samo u gradskom službenom glasniku, i to u jednom od brojeva iz 2013. godine.

Šetalište koje nosi naziv Čeda Kapora proteže se od Kamenog do Perovića mosta.

Duž cijelog šetališta nema nijedne oznake koja bi ukazala da je ovo šetalište posvećeno, prvenstveno, velikom čovjeku, učesniku Španskog građanskog rata i narodnoslobodilaške borbe, a zatim i istaknutom društveno-političkom radniku i čovjeku zahvaljujući kome hiljade Trebinjaca i danas ima koru hljeba.

Doduše, "tranzisti i moderni kapitalisti" nisu sve Čedove zasluge znali da sačuvaju, pa su dosta toga svjesno ili nesvjesno upropastili.

Portal TrebinjeLive.info će u narednom periodu pokrenuti inicijativu da se, prvenstveno, ovom velikom čovjeku duž šetališta postave primjerene kamene ploče sa nazivom "Šetalište Čeda Kapora" (nikako one plave sa nalijepljenim slovima), a zatim i da se uz ovo šetalište izgradi spomenik Čedu Kaporu.

To najmanje što možemo da uradimo.