U Domu mladih održan je prvi tematski okrugli sto "Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe na projektnom području i trenutno stanje u području upravljanja ovim nasljeđem", a u sklopu projekta "Život na granici BiH/CG - Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije".

IMG_20190124_2547.jpg

Opšti cilj projekta je razviti funkcionalnu međusektorsku saradnju i povezati kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu sa turizmom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Čitav niz aktivnosti sprovedeni su u toku projekta, a on je krenuo sa realizacijom prošle godine i završava u aprilu ove. Urađeno je mnogo stvari u oblasti spomeničke kulture i valorizacije kulturno istorijskog nasljeđa u turističkom smislu kao što je rekonstrukcija zidina Starog grada, izrada barki i čamaca.

Prema riječim koordinatora projekta Miljana Vukovića čitava ideja bazirana je na tome da se na neki način formalizuje ili da se daju neke određene vrste smjernica da se na bolji način zaštiti kulturna baština u prekograničnom području.

"To su aktivnosti koje će punu realizaciju doživjeti početkom turističke sezone u aprilu i tada ćemo imati prve turističke ture na kojima će se moći posjetiti turističke atrakcije kulturno istorijskog nasljeđa sa Trebišnjice i sa Zete. Cilj ovog okruglog stola je da polako ulazimo u pripremu dokumenta koji smo nazvali Standardizovani plan za upravljanje istorijskim nasljeđem", rekao je Vuković.

Želja je povećanje turista na ovim lokacijama ali da one ne budu u negativnom smislu jer prevelik broj turista zna i da šteti kulturno istorijskom nasljeđu ako se radi o živim spomenicima kao što su manastiri, crkve.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Trebinja, Turističke organizacije Trebinja i Bileće, Muzeja Hercegovine, Kulturnog centra. 

Ukupna vrijednost projekta je 330.000 evra, a 85% je finansirano od strane Evropske komisije, a 15% je od strane Kulturnog centra, Grada Trebinje i Centar za kulturu Plužine koji su partneri.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.Projekat se sprovodi u saradnji partnera iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, na području Trebinja i Bileće u BiH i Nikšića i Plužina u Crnoj Gori.