Hidroelektrana /HE/ "Dabar" objavila je međunarodni tender za izgradnju i finansiranje svih objekata kako bi elektrana bila puštena u rad, čija je vrijednost 366 miliona KM.

he dabar.jpg

Javni poziv odnosi se na izgradnju i finansiranje brane "Pošćenje" i akumulacije Nevesinje, nasipa Grebak i Vranjača, vodostana i cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade i razvodnog postrojenja.

Planirani period izgradnje je naredne četiri godine.

Firma koja bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača radiće na projektovanju, proizvodnji, isporuci, instalaciji, ispitivanju i puštanju u pogon kompletne opreme neophodne za pretvaranje raspoložive vode u električnu energiju.

Gradiće se i kanal kroz Dabarsko polje, kao i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje sa izradom nedostajuće projektne dokumentacije i dalekovod 220 kV.

Finansiranje se odnosi i na izgradnju dovodnog tunela sa ulaznom građevinom i pristupnim tunelima, izradu nedostajuće tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom objekata, eksproprijaciju i izradu svih potrebnih studija i izrada/dopuna nekompletne projektne dokumentacije.

Rok za prijem ponuda je 1. mart 2019. godine.

HE Dabar jedna je od tri hidroelektrane u sistemu Gornji Horizonti, uz HE Nevesinje i HE Bileća.