Za učesnike Druge zimske škole fizike koja se održava u Trebinju, ispred Fakulteta za proizvodnju i menadžment organizovano je astronomsko posmatranje tokom kog su učenici imali priliku da, osim posmatranja nebeskih tijela, saznaju i više detalja o astronomiji i astrofizici - granama prirodnih nauka o kojima se malo uči u školskom sistemu obrazovanja u Republici Srpskoj, a koje se u razvijenim državama mnogo više izučavaju.

posmatranje za skolu fizike (2).jpg

Učenici su pokazali zadovoljavajuće osnovno znanje iz ovih nauka koje su povezane sa fizikom samo u kosmičkoj perspektivi. To znanje, prema njihovim riječima, uglavnom je stečeno ličnim interesovanjem, a ne kroz školsku nastavu.

Za razliku od trebinjskih, većini gostujućih učenika ovo je bilo prvo posmatranje nebeskih tijela kroz teleskop jer takvu priliku nemaju gradovima Srpske iz kojih su došli.

Drugu zimsku školu fizike organizuje Društvo fizičara istočne Hercegovine.

posmatranje za skolu fizike (1).jpg

posmatranje za skolu fizike (3).jpg