Doktor Saša Borjan je trebao da bude moj najbliži saradnik, ali je, umjesto da o novom rješenju menadžmenta Doma zdravlja razgovara sa tim istim menadžmentom, prvo pozvao novinare, iznio sopstvene konstrukcije i sve smjestio u domen politike, rekao je direktor Doma zdravlja Vaso Mijanović, reagujući na Borjanove tvrdnje da je premješten sa jednog na drugo radno mjesto zbog političkog revanšizma.

vaso mijanovic.jpg

Mijanović je istakao da bi u suprotnom Borjan u maju došao u situaciju da se bori za svoje radno mjesto, jer se tada vraća sa specijalizacije za urgentnu medicinu vraća jedan ljekar, zbog čega je pokušao da nađe najbolje rješenje, s obzirom na to da je u Službi kvaliteta jedan zaposleni radnik otišao u penziju.

"To jeste nemedicinski sektor, ali samo zato što taj zaposleni nema direktan kontakt sa pacijentima. Međutim, ta služba je jako bitna za funkcionisanje Doma zdravlja. Borjan će u ovom slučaju biti moj najbliži saradnik kao direktora ustanove, jer radi na praćenju kvaliteta rada ustanove, internim provjerama svih zaposlenih, internim obukama, sigurnosti zdravstvenih usluga. "Doktora Borjana sam zamislio da bude moj prvi saradnik, ali, nažalost, on u novom radnom mjestu vidi politički revanšizam", naglasio je Mijanović.

On je istakao da za svoje odluke odgovara isključivo on i da u najnovijoj nema politike, a kamoli političkog revanšizma.

"Doktor Borjan se našao uvrijeđen jer će biti moj prvi saradnik i jer će biti uključen u sve procese Doma zdravlja i svakodnevno će raditi sa mnom na poboljšanju usluga i kontroli rada", pojasnio je Mijanović.

Prema njegovim riječima, Borjan je dobio privremeno rješenje, kojih je samo u ovoj godini u Domu zdravlja bilo više od 40, a pritom se niko nije žalio i u njima vidio bilo kakve obrise politike sem doktora Borjana.

Mijanović je istakao i da Borjanova osnovna plata neće biti promijenjena, ali da uprava Doma zdravlja, kojoj će i Borjan pripadati, ne radi vikendom i noću, zbog čega neće imati dodatne naknade koje je do sada imao u Službi hitne medicinske pomoći.

"Imao sam najbolju namjeru da riješim višak zaposlenih na najbolji način, da rasporedim zaposlenog za koga smatram da može da odgovori na poslove koordinatora kvaliteta i da bude dio uprave ustanove i jedan od mojih najbližih saradnika. Ali on nije zadovoljan i smatra da je obeščašćen", tvrdi Mijanović.

Borjanu je, kako je naveo, najviše zamjerio što prije obraćanja medijima nije došao da razgovaraju.

"Na rješenju postoji pouka o pravnom lijeku. Primam na razgovor sve zaposlene, uvijek sam na raspolaganju, ali doktor Borjan nije došao. Isto tako, smatram da nije oštećen. Nemam loše mišljenje o njemu, jer ne bih nekoga birao za svog najbližeg saradnika i u upravu ustanove da ne računam da može da doprinese da ona bude još bolja", kategoričan je Mijanović.

dom zdravlja trebinje.jpg

Mijanović tvrdi i da doktor Borjan od 1. marta 2018., kada je preuzeo funkciju direktora, nijednom nije došao kod njega na razgovor i iznio eventualne probleme, već da je iskoristio poziciju odbornika i tu delegirao probleme.

"Pa na skupštini grada moram da odgovaram mom radniku iako sa njim mogu da razgovaram i u ustanovi", kazao je Mijanović.

Na radnom mjestu na kome će od 3. januara biti doktor Borjan do sada je bio ekonomista, ali Mijanović navodi da je taj radnik do sada najviše sarađivao sa direktorima koji su bili ljekari, dok je on pravnik, zbog čega smatra da je dosta bolje da na tom mjestu sada bude doktor medicine.

"Ovo treba da bude napredak u njegovoj karijeri, dok ne ode na specijalizaciju, jer će svi doktori medicine dobiti specijalizacije. Ispoštovana je sva zakonska precedura, u suprotnom bi imao posla sa inspekcijom a ne sa novinarima. Nemam zamjerki na njegove radne zadatke - zato i mislim da može da odgovori novom odgovornom radnom mjestu, jer će tako i od njega ovaj narod imati veću korist, ali i Dom zdravlja. To on, nažalost, nije tako shvatio", rekao je Mijanović.

Komentarišući Borjanove navode da je pomjeren sa jednog na drugo radno mjesto samo zato što su se u gradu pojavile spekulacije da će biti kandidat za gradoančelnika, Mijanović je to kategorički odbacio, ako i tvrdnje da mu je neko nudio specijalizaciju a da zauzvrat napusti PDP.

"Pojedini ljudi sebi daju mnogo na težini. Doktor Borjan je odbornik u skupštini grada postao sa 500 glasova, a ja sa 2.000. Težina onih koji sjede u skupštinskim klupama, uz dužno poštovanje, nije ista. Mi imamo svi svoju težinu i odgovornost. Da li je doktoru Borjanu neko ranije dogovarao specijalizaciju, to ne znam. Ja sigurno nisam. U Bolnici sam raspisivao specijalizacije prema parametru najboljih studenata. Za vrijeme mog mandata dao sam četiri specijalizacije. Specijalizant koji je imao najnižu prosječnu ocjenu bio je sa prosjekom 9.35, a sa najvišim 9.88", rekao je Mijanović.