Vlada Republike Srpske uspostaviće četiri nova ministarstva, i to: zasebno Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. 

vlada-rs.jpg

Nova ministarstva, zapravo će, uz stare obaveze imati i dodatne. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u suštini mijenja naziv u Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, ali će se baviti i stranim ulaganjima, kao i podrškom investitorima i predstavljanjem Republike Srpske u inostranstvu. 

I oblast industrije, iz resora Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, pripašće novom zasebnom Ministarstvu privrede i preduzetništva. Proširene nadležnosti će po uspostavljanju imati i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrzaovanje i informaciono društvo, jer će se osim nauke i tehnologije, baviti i određenim poslove koje je do sada obavljalo Ministarstvo prosvjete i kulture.

"Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na: naučnotehnološki razvoj, unapređivanje visokog obrazovanja i razvoj informacionog društva u Republici, kao i izradu i praćenje strategija iz navedenih oblasti; unapređivanje i podsticanje razvoja fundamentalnih razvojnih primijenjenih istraživanja; podsticanje inovatorstva i ekonomskog razvoja kroz upotrebu novih tehnologija; visoko obrazovanje i studentski standard".

Kako je i najavljivano, izmjenama Zakona o republičkoj upravi, sa radom će prestati Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Te kategorije, ipak, ne treba da strahuje za ostvarivanje prava, jer će većinu poslova, po osnivanju preuzeti Sekretarijat za raseljena lica i migracije. 

"Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- sistem zaštite i ostvarivanje prava raseljenih lica, izbjeglica i povratnika

- statusna i imovinska prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika - obezbjeđivanje alternativnog smještaja

- obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

- obezbjeđuje smještaj za socijalno ugrožene kategorije stanovništva po modelu socijalnog stanovanja 

- predlaže Vladi mjere radi postizanja pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanje nezakonitih migracija

- reintegraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Republiku Srpsku po osnovu Sporazuma o readmisiji". 

Promjene u organizaciji rada ministarstava,Vlada je prilagodila savremenim potrebama, ali i zbog unaprjeđenja privrede. Za sprovođenje Zakona o republičkoj upravi, koji će se pred poslanicima naći po hitnom postupku, neće biti potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srpske.