U cilju očuvanja ribljeg fonda, preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici svake godine poribe sve otvorene vodotoke u hercegovačkoj regiji. Iz vlastitog mrijestilišta “Mirotinj”, sliv rijeke Trebišnjice i drugi vodotoci, u ovoj godini, bogatiji su za više od sedamsto hiljada komada pastrmske mlađi. Takav vid očuvanja ribljeg fonda u vodotocima jedinstven je u Republici Srpskoj.

Mirotinj.jpg

Iza proizvodnje mlađi autohtonih salmonidnih vrsta, na vodama Trebišnjice, stoji iskustvo duže od pedeset godina. Intenzivirano je izgradnjom hidroenergetskih objekata, kada su presječeni riblji prirodni migratorni putevi.

- Značaj toga mrijestilišta i ribogojilišta je da mi i moralno i nekim vodoprivrednim dozvolama poribljavamo kompletan sliv rijeke Trebišnjice, s tim što se jedan dio ubaci u Zalomku i nevesinjski plato - priča Gordan Mišljević, direktort ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.

Na osnovu iskustva, izdefinisane su vrste koje je moguće mrijestiti u kontrolisanim uslovima i koje pripadaju slivu, i zaokružen kompletan proizvodni ciklus.

- Sve je tu, od proizvodnje ikre, mlađi, pa do reproduktivnog jata, gdje se vrši selekcija matičnih jedinki za zaokruživanje tog procesa - napominje Zdravko Miljanović, vodeći inženjer u ribogojilištu. 

Mrijest u kontrolisanim uslovima, počeo je u drugoj polovini oktobra. Do polovine januara, biće proizvedeno više od milion komada pastrmske ikre. 

- Vidjećemo kako će se ona ponašati, s obzirom da je u tih pedeset godina introdukovano mnogo vrsta koje nisu salmonidne i nikada nisu živjele u Trebišnjici, pokušaćemo da joj vratimo stari sjaj na nekim salmonidnim vrstama - dodao je Mišljević. 

Zahvaljujući hidrološkim uslovima, poribljavanje vodotokova od Kalinovika do Trebinja, urađeno je više od trideset puta. Posljednje, u ovoj godini, uslijediće za nekoliko dana.