Građani Trebinja ponovo će na birališta i to najranije u decembru, odnosno najkasnije u februaru 2019. godine. Ovoga puta biraće novog gradonačelnika.

IMG_20181007_5816.jpg

Aktuelni gradonačelnik Luka Petrović predložen je sinoć jednoglasno za novog direktora Elektroprivrede Republike Srpske /ERS/.

Po izbornom zakonu BiH, od onog dana kada Petrović napusti funkciju gradonačelnika i raspišu se novi izbori, u roku od  najmanje 30 dana, odnosno najviše 90 dana, moraju biti i održani.

Trebinjci, njih nešto više od 30.200, ovoga puta će birati samo novog gradonačelnika, dok će lokalna skupština nastaviti da radi u istom sastavu.

Dok ne budu sprovedeni izbori, poslove gradonačelnika obavljaće zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić.

PROCEDURA

Nakon što Petrović podnese ostavku zbog imenovanja na drugu dužnost, predsjednik Skupštine obavještava Komisiju za izbor i imenovanje radi davanja mišljenja o ostavci.

Predsjednik Skupštine ostavku funkcionera dostavlja odbornicima zajedno sa pribavljenim mišljenjem Komisije.

Skupština razmatra ostavku funkcionera i može odlučiti da je uvaži, prihvatajući razloge navedene u njenom obrazloženju ili da je ne uvaži ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti podnosioca ostavke. 

ERS - IMENOVANjE

Imenovanje Petrovića za novog direktora Elektroprivrede Republike Srpske treba da potvrdi nadzorni odbor ovog preduzeća u narednom periodu.

Uz Petrovića će biti imenovani i novi izvršni direktori.