Khajuraho je naselje u oblasti Katarpur, u indijskoj državi Madja Pradeš, oko 620 kilometara jugoistočno od Delhija. Khajuraho je jedno od najsposjećenijih turističkih mjesta u Indiji zbog najveće koncentracije srednjovijekovnih spomenika u Indiji.

Khajuraho  (3).jpg

Reč je o više grupa hinduističkih i džainističkih hramova koji su slavni po svojim raskošnim i erotskim reljefima kojima su potpuno ispunjeni.

Zbog toga su spomenici Khajurahoa upisani na Uneskov spisak mjesta svetske baštine.   

Ime mu potiče od sanskritskog naziva starog grada Kharjuravahaka, što je znači palma koji nosi.

Khajuraho  (4).jpg

Cijelo područje Khajueahoa je okruženo zidinama sa osam portala, od kojih je svaki bio uokviren sa dvije zlatne palme. Unutra se izvorno nalazilo više od 80 hramova, od kojih je danas samo njih 25 u dobrom stanju, razbacani na području velikom oko 20 kilometara kvadratnih.

Khajuraho  (2).jpg

Ovi hramovi su izvrstan primjer srednjovijekovne indijske arhitekture, ali svojim prikazima i svjedočanstvo života ljudi u vrijeme Kandela vladara.

Hramovi su izgrađeni od kamenja, bez veziva, a kamenje je klesano i slagano jedno na drugo, s velikom preciznošću.

Khajuraho  (5).jpg

Njihovi stubovi i arhitrav su izgrađeni od megalita, do 20 tona teških. Zidne slike i spoljni reljefni ukrasi hramova uglavnom slave ženu.

Khajuraho  (1).jpg

Često sa eksplicitnim prizorima seksa, koji se smatrao svetim kao direktna razmjena sokova između dva bića. Naime, Kandela vladari su bili sljedbenici tantričkog kulta koji je učio kako je zadovoljavanje zemaljskih želja prvi korak prema krajnjoj slobodi.

Zbog toga su na erotskim prizorima uvijek samo ljudi, i to izvan hrama, dok je unutrašnjost rezervisana za božanske prikaze.

Khajuraho  (6).jpg

Vjerovalo se da pri ulasku u hram treba ostaviti svoje seksualne želje napolju.