U Trebinju je počela sanacija stabala platana i kestena u centru grada, potvrdila je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Janja Ćapin.

sanacija platana.jpg

Ćapinova je istakla da će biti utvrđena stanja i stabilnost stabala ove dvije vrste drveta na Trgu slobode, gradskom parku, te u ulicama Njegoševa i Kralja Petra Prvog oslobodioca.

"Izradiće se i elaborat sa svim podacima o zdravstvenom stanju i statici, te obrazloženje potrebnih mjera sanacije, prijedlog mjera njege i zaštite u cilju dugoročnog održavanja pomenutih zasada", pojasnila je Ćapinova.

Ispitivanje zdravstvenog stanja stabala vrši se sofisticiranim aparatima rezistograf i tomograf, kojima se mjeri mehanički otpor i vrijeme koje je potrebno da zvuk prođe kroz deblo.

"Dijagnostika se vrši i putem PULLING testa sa kojim se ispituje otposrnost stabala na vjetroizvalu, kao i otpornost debla na pucanje u slučaju djelovanja vjetra", navela je Ćapinova.

Izvođač radova je firma „Drezga“ iz Zagreba, a za ove namjene iz gradskog budžeta je izdvojeno oko 38.500,00 KM.